Hopp til innhold

Godkjente valglister til kommunestyre- og fylkestingsvalget

Her kan du se de godkjente listene til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023.

Fristen for innlevering av listeforslag til høstens kommunestyrevalg var 31. mars kl. 12.

Forslagene er godkjent av valgstyret.

Her finner du hvilke partier som stiller valgliste ved kommunestyrevalget i din kommune. Valglistene til fylkestingsvalget kunngjøres særskilt.

Følgende valglister er godkjent i Lier kommune:
• Arbeiderpartiet
• Fremskrittspartiet
• Høyre
• Kristelig Folkeparti
• Miljøpartiet De Grønne
• Rødt
• Senterpartiet
• SV - Sosialistisk Venstreparti
• Venstre

Her kan du se de godkjente listene