Valg 2019: Godkjente valglister

Listeforslagene til kommunevalget 2019 i Lier er nå godkjent av valgstyret.