Bente Gravdal ligger an til å bli ny rådmann i Lier kommune. Innstillingen skal behandles i kommunestyret 28. november.

Innstillingsutvalget i Lier kommune har vurdert Bente Gravdal (bildet) som den beste kandidaten til å bli ny rådmann i Lier.

- Dette har vært en grundig prosess med flere gode kandidater. Gravdal kjenner kommunen godt, og jeg er glad for å kunne innstille en med hennes bakgrunn for tiden Lier skal inn i, sier ordfører Gunn Cecilie Ringdal. 

54-åringen Gravdal har vært konstituert rådmann i Lier siden september, etter at daværende rådmann Hans-Petter Christensen ble assisterende fylkesmann i Buskerud.

Gravdal kom fra en stilling som avdelingsdirektør hos Fylkesmannen, og har tidligere vært kommunalsjef i Lier kommune i syv år.

- Jeg er glad for innstillingen, kommunen er en spennende arbeidsplass. Vi tilbyr viktige tjenester til alle innbyggerne våre, og gleder meg til å ta fatt på rådmannsjobben på ordentlig dersom kommunestyret vedtar innstillingen, sier Bente Gravdal.

Kommunen har benyttet ekstern rådgiver i prosessen med å rekruttere ny rådmann. Dersom kommunestyret vedtar innstillingen fra tilsettingsutvalget, tiltrer Gravdal i stillingen umiddelbart.