Videre satsing på barn og unge i rådmannens budsjettforslag

I ettermiddag presenterer Bente Gravdal sitt budsjettforslag til de folkevalgte i Lier kommune.
Torsdag 31. oktober la rådmann Bente Gravdal frem sitt forslag til handlingsprogram for perioden 2020 til 2023.

Forslaget viser hvordan rådmannen og hennes kommunalsjefer ønsker å prioritere og jobbe fremover for å nå de strategiske målene i den nye kommuneplanen. Nytt av året er at hele forslaget legges frem digitalt. Dette for å gjøre dokumentet mer tilgjengelig og oversiktlig, både for innbyggere og politikere.


Her kan du lese hele forslaget til handingsprogram for perioden 2020 til 2023.

Se vår 3 minutter lange video hvor både rådmannen og kommunalsjefene i Lier presenterer noen høydepunkter fra forslaget. Forslaget  ble presentert torsdag 31.10. for politikerne i Lier kommune, som skal behandle budsjettet i kommunestyremøte den 17. desember.

 

Barn, unge og digitalisering

Handlingsprogrammet for perioden 2020 til 2023 angir det økonomiske rammeverket for det kommende året, i tillegg til overordnede prioriteringer for hele organisasjonen. Som i fjor legger kommunen opp til å styrke satsingen på barn og unge. Barnehage, skole og barnevern får alle økte økonomiske rammer.

Digitalisering er en annen av Liers satsinger fremover, og først ut er et nytt saksbehandlingssystem som skal forenkle byggesaker. Innen helse har digitale løsninger allerede kommet langt, og bidrar til en effektiv drift av høy kvalitet.