Hopp til innhold

Har du innspill til handlingsprogrammet?

Nå kan du komme med innspill til forslaget til handlingsprogram for 2021-2024. Kommunestyret skal vedta handlingsprogrammet 8. desember.

Et handlingsprogram er både et budsjett for neste år, en fireårig økonomiplan og en prioritering av tiltak og aktiviteter i neste fireårsperiode.

Handlingsprogrammet på tre minutter

Offentlig ettersyn

I henhold til kommuneloven skal formannskapets innstilling til handlingsprogram offentliggjøres minst 14 dager før kommunestyret behandler saken.

Torsdag 19. november fattet formannskapet følgende vedtak: «Kommunedirektørens beslutningsgrunnlag legges ut til offentlig ettersyn som formannskapets innstilling».

Her kan du lese forslaget til handlingsprogram 2021-2024

Kom med dine innspill

Nå kan du komme med dine innspill og synspunkter, slik at de folkevalgte kan ta det med seg i den videre politiske behandlingen.

Send dine synspunkter på e-post til: postmottak@lier.kommune.no

Kommunestyret vedtar det endelige handlingsprogrammet 8. desember 2020.