Hopp til innhold

Forslag til landbruksplan for perioden 2023-2027 er nå ute på høring. Vi ønsker dine innspill. Send dem til oss innen 17. april 2023.

Forrige landbruksplan ble godkjent i 2012. Siden den gang har det vært en betydelig teknologisk utvikling, samfunnet har endret seg og det er endrede rammebetingelser for landbruket.

Denne planen har fokus på klima, jordvern, naturmangfold, vannkvalitet og økt
matproduksjon.

Les mer om forslag til landbruksplan 2023-2027 på våre kunngjøringssider