Synes du at visjonen «Grønne Lier – for alle innbyggere» fungerer, eller bør byttes ut? Da vil kommunen gjerne høre fra deg.

Politikerne i Lier har vedtatt at Lier kommunes visjon skal ut på høring. Det vil si at visjonen «Grønne Lier – for alle innbyggere» kan endres – dersom det skulle være det politikere og liunger ønsker.

-En visjon må evne å skape entusiasme og peke retning. Vi vil gjerne vite mer om hva liungene synes blir viktig for Lier fremover, sier kommunalsjef Einar Jørstad.

Jørstad påpeker at digitale medier gir kommunen helt nye muligheter når det kommer til toveiskommunikasjon med innbyggere. Digital dialog er også en av hovedsatsingene til kommunen denne perioden.

- Kontakt gjennom sosiale medier er det nærmeste vi kommer å ringe på 10.000 dører eller ta 10.000 telefoner til liunger. Det at man nå har mulighet til å gi sin mening ved hjelp av noen få tastetrykk, senker terskelen for å gi innspill betydelig - og gjør at vi nå får mange flere innspill enn tidligere. Ved forrige høringssrunde på kommuneplan fikk vi inn totalt syv innspill, kontra over 250 nå, sier Jørstad.

Svar på undersøkelsen her.

«Grønne Lier» godt kjent?

Siden det ble klart at visjonen skulle ut på høring, har flere liunger gitt innspill via sosiale medier og innspillskafeen kommunen arrangerte under vårslepp i Lierbyen. Kommunen har også gitt muligheter for innspill via servicetorget, på nettsidene og internt i organisasjonen.

-Innspillene vi har fått så langt kan tyde på at «grønne Lier» på mange måter er godt kjent blant mange og at det oppleves det som beskrivende for hjemkommunen. Så blir spørsmålet om det finnes alternativer, og hva som eventuelt skal underbygge visjonen man går for, sier Jørstad.

Høringen den nå er lagt opp til er en uformell forhåndshøring av visjonen og forståelsen av visjonen. Innspill som kommer inn gir grunnlag for eventuelle endringer til kommuneplanen som skal på formell høring før sommeren. Til nå har kommunen hørt fra godt over 250 liunger i forhåndshøringen.

«Grønne Lier» har eksistert som visjon i flere kommuneplanprosesser. Ved forrige kommuneplanrevisjon ble i tillegg «-for alle innbyggere» lagt inn som en del av visjonen.

Kan vinne gavekort

Kommunen har utarbeidet en nettundersøkelse hvor de håper flest mulig vil komme med innspill før fristen 27. april. Blant de som deltar, trekker de ut to vinnere som får et gavekort på 500 kroner hver. 

-Vi har fått inn konkrete forslag til alternativer. I tillegg får vi tatt tempen litt på hvilke tanker folk har om dagens visjon, sier Jørstad.

Blant de som har svart til nå på den uformelle undersøkelsen, er det over ni av ti som mener at «Grønne Lier – for alle innbyggere» er en god visjon, eller at det holder med «Grønne Lier». Åtte prosent melder at de ikke liker visjonen.

-Undersøkelsen gir oss ikke representative svar på hva liunger flest mener, men kan gi oss og politikerne noen gode innspill til veien videre. Så vi håper så mange som mulig vil komme med sine meninger og svare på spørsmålene, sier Jørstad.

Skal gjenspeile dagens samfunn

Jørstad påpeker at det er viktig med en visjon som gjenspeiler dagens samfunn, og som svarer på dagens utfordringer.

- Visjonen vil gi retning på arbeidet med å utforme mål, strategier og innsatsområder i kommunen fremover, sier Jørstad.