Oddevall skole i Lier har noen av de mest aktive elevene i Drammen-regionen. I år vant de konkurransen «Aktiv på skoleveien» for fjerde året på rad.

Kampanjen «Aktiv på skoleveien» omfatter skoleklasser på 4. – 10. trinn i kommunene som er med i Buskerudbyen-samarbeidet. Aksjonen varte i tre uker før påske, og målet var å få flest mulig elever til å enten gå eller sykle til og fra skolen.

Oddevall skole har lange tradisjoner for å gjøre det bra i «Aktiv på skoleveien». For fjerde året på rad gikk skolen helt til topps i denne konkurransen for trinnene 4. til 7. klasse. Oppslutningene blant elevene i kampanjeperioden var på imponerende 100 prosent – så det går rett og slett ikke an å gjøre det bedre enn de aktive og flinke elevene fra Oddevall.

Onsdag morgen troppet ordfører Gunn Cecilie Ringdal opp på skolen for å dele ut premien på vegne av Buskerudbyen. Premien består av en gavesjekk på 5000 kroner som skolen kan bruke på utstyr/leker for å oppmuntre til mer fysisk aktivitet.

- Dere er forbilder

- Oddevall skole har gjort mye i forhold til fysisk aktivitet og sunne matvaner over flere år. Dere er forbilder i arbeidet med prosjektet «Sunne og aktive liunger». Nå har dere igjen vist hvor flinke dere er til å gå og sykle til skolen. 100 prosent oppslutning er rett og slett imponerende. Bedre kan det ikke gjøres! skrøt ordføreren, før hun delte ut prispengene til elevrådsleder Rikke Sørum-Ellingsen.

På grunn av farlig skolevei er det ikke alle elevene som går eller sykler hele veien til og fra skolen. Organiserte gågrupper gjør at foreldrene kan slippe av barna på avtalte steder, slik at de kan gå sammen det siste stykket til skolen. Det har fungert veldig fint, forteller Siv Olsen, som er kontaktperson for «Aktiv på skoleveien»-prosjektet på Oddevall skole.

Roligere og bedre konsentrasjon

- Vi merker at elevene blir ekstra ivrige når vi har denne aksjonen, men de er veldig flinke til å gå og sykle til skolen resten av året også. For de som ikke kan gå hele veien til skolen, så er det organiserte gågrupper der elevene i 5. til 7. trinn følger elever fra 1. til 3. trinn den siste biten til og fra skolen. Det setter elevene pris på, mener Siv Olsen.

Skolen legger vekt på fysisk aktivitet og sunne matvaner gjennom hele skoleåret, og det merker elevene i hverdagen.

- Tilbakemeldingene fra lærerne er at elevene er roligere og mer konsentrert. Det er en positiv effekt og noe vi alle tjener på, mener Siv Olsen.

 
Ordfører Gunn Cecilie Ringdal overleverte gavesjekken på 5000 kroner til elevrådsleder Rikke Sørum-Ellingsen på Oddevall skole.