Helse- og omsorgsminister Bent Høie er imponert over hvor systematisk Lier jobber med aktivitetstilbud til eldre i kommunen.

Regjeringen jobber med eldrereformen som har fått navnet «Leve hele livet». Målet er at eldre skal få hjelp til å mestre livet – på mange områder. Fysisk aktivitet forebygger plager og er en viktig kilde for helse og livskvalitet.

På Fosshagen ressurssenter har Lier kommune en rekke aktivitetstilbud for eldre. Helse- og omsorgsminister Bent Høie tok mandag turen til Fosshagen for å lære mer om hvordan kommunen jobber, slik at han kan bringe gode eksempler videre til andre kommuner.

Bli med, statsråd!

Inne i den store treningssalen på Fosshagen er en stor gruppe seniorer godt i gang med sirkeltreningen. I en time hver eneste mandag møtes de for å kjenne pulsen øke, røre litt på seg og ikke minst: Dyrke det sosiale fellesskapet.

Da helse- og omsorgsminister Bent Høie entret treningssalen ble han utfordret av den eneste mannlige deltageren på seniortrimmen:

- Nå må du hjelpe meg, jeg er helt alene blant alle disse damene, lød utfordringen Bent Høie fikk.

Statsråden var ikke sen om å kaste fra seg jakken og bli med på trimmen. Første stasjon ut var armhevinger. Bent Høie fulgte eksempelet til sidemannen og tok armhevinger knestående. Da kastet Lier-ordfører Gunn Cecilie Ringdal seg ned og banket gjennom 10 solide armhevinger for å vise partikollegaen hvordan det gjøres på korrekt vis.

Ligger langt foran

Etter treningen benyttet Lier-ordføreren anledningen til å fortelle hvorfor Lier satser så mye på folkehelse og aktivitetstilbud til liunger i alle aldre.

- Lier ligger langt foran når det gjelder arbeid med folkehelse. Vi dekker hele livsløpet fra små barn til de eldste. Vi har en egen modell i Lier som vi kaller Sunne og Aktive Liunger, som er rettet inn mot den yngste gruppen. Men vi har mange gode tilbud også til seniorene, fortalte Gunn Cecilie Ringdal.

På Fosshagen er kommunen opptatt av å skape et godt miljø, både for de som bor der, de som er på besøk og alle de som bruker senteret i forskjellige sammenhenger.

- Vi jobber hardt for å skape et fellesskap på Fosshagen. Det sosiale er en viktig del av aktivitetstilbudene, og derfor er det fint å se at de som bruker aktivitetstilbudene også bruker kantina som en sosial arena, forteller virksomhetsleder Kjersti Tuvnes Lunder på Fosshagen ressurssenter.

Imponert statsråd

Helse- og omsorgsminister Bent Høie var nysgjerrig, stilte spørsmål og lyttet til de gode erfaringene Lier kommune har gjort seg.

- Lier kommune jobber systematisk med aktivitetstilbud for eldre og gjør tilbudet veldig tilgjengelig for folk. Samtidig virker det som kommunen klarer å få med seg de rette personene tidlig nok, slik at det blir et godt forebyggende arbeid ut av det. Et godt miljø rundt tilbudet gjør at terskelen ikke blir så høy for folk. Dette er eksempler vi tar med oss tilbake til Oslo når vi jobber videre med eldrereformen, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie etter rundturen på Fosshagen.


Helse- og omsorgsminister Bent Høie deltok på seniortrimmen da han besøkte Fosshagen mandag.