Slik holdt de motet oppe

Smitteutbruddet ved Liertun tidligere i høst var utfordrende for ansatte, pasienter og pårørende. Takket være smitteverntiltak klarte de ansatte å begrense smitten ved sykehjemmet.

I slutten av oktober ble det påvist smitte hos ansatte ved Liertun sykehjem. Smitten spredte seg til flere ansatte og beboere før det var kjent. Totalt ble 12 pasienter og 17 ansatte smittet av korona ved institusjonen. Fire beboere som var smittet døde i løpet av november.

- Vi er lei oss for at fire pasienter døde. De øvrige pasientene og ansatte som var smittet i dette utbruddet er alle blitt friske, sier Hanne Stubberud, kommunalsjef for helse, omsorg og velferd i Lier kommune.

Bilder fra innsiden

Under smitteutbruddet ved Liertun jobbet en del ansatte doble vakter og overtid. De fikk også hjelp av ansatte i andre virksomheter i Lier kommune. Bildeserien nederst i denne saken viser hvordan de ansatte ved Liertun holdt motet oppe i den krevende tiden.

Roser de ansatte

Hanne Stubberud sier gode smitteverntiltak ved Liertun og innsatsen fra hver enkelt ansatt gjorde at sykehjemmet klarte å begrense smitteutbruddet tidligere i høst. Liertun har totalt 71 beboere og omtrent 145 ansatte.

De øvrige sykehjemmene i Lier har i mindre grad hatt utfordringer med smitte. På Fosshagen har det vært en smittet beboer, men man klarte her å unngå videresmitte til andre beboere. Nøstehagen har kun hatt smitte i form av pasienter som ble lagt inn på avdelingen som er spesialtilpasset for å håndtere dette. Her har det heller ikke vært noen tilfeller av videresmitte.

- Jeg er stolt av innsatsen til de ansatte ved alle sykehjemmene i Lier under denne pandemien, sier Hanne Stubberud.

Liertun høsten 2020 (3).jpg

Liertun høsten 2020 (2).jpg

Liertun høsten 2020 (1).jpg

Liertun høsten 2020 (4).jpg

Liertun høsten 2020 (6).jpg