Hopp til innhold

Her er planen for gjenåpning i Lier

Hvis smittesituasjonen går riktig vei, kan det komme nye lettelser i Liers koronaregler fra 15. juni. Ordføreren og kommuneoverlegen håper dessuten at Liers koronaforskrift kan fjernes helt fra 5. juli.

Torsdag 3. juni vedtok formannskapet lettelser i den lokale koronaforskriften. Det er blant annet åpnet opp for ti gjester  hjemme og flere arrangementer

Håper på nye lettelser

Men det er håp om ytterligere lettelser om kort tid, og etterhvert fjerning av Liers lokale koronaforskrift. Under forutsetning av at smittesituasjonen fortsetter å utvikle seg i positiv retning, vil kommunedirektøren og kommuneoverlegen foreslå ytterligere lettelser i smitteverntiltakene til kommunestyrets møte 15. juni.  

Slik det ser ut nå, vil det da bli foreslått følgende lettelser:

  • åpne for enda flere deltagere på arrangementer både innendørs og utendørs
  • åpne for innendørs organisert idretts- og fritidsaktiviteter for alle
  • fjerne påbud om hjemmekontor
  • fjerne påbud om bruk av munnbind
  • tillate skjenking i tråd med nasjonale regler    

-  Det er godt å kjenne på følelsen av at vi ikke lenger har behov for så strenge regler for vår sosiale omgang, sier ordfører Gunn Cecilie Ringdal.  

Stabile smittetall

Utviklingen de siste ukene viser at Lier har hatt noenlunde stabile smittetall. Tallene går ikke særlig ned, men heller ikke opp.

- Selv om smittetallene ikke har falt i stor grad, har det likevel vært en klar positiv utvikling av smittesituasjonen. Smitten består nå av klare klynger, i motsetning til for noen uker siden, da det var mer spredt smitte i liersamfunnet, sier kommuneoverlege Ingrid Bjerring.   

- Dessuten er det færre av de smittede som blir alvorlig syke, og det er få sykehusinnleggelser. De siste to ukene har vi ikke fått melding om noen alvorlige forløp, legger Bjerring til.

Ønsker å fjerne lokal forskrift 

Gunn Cecilie Ringdal og Ingrid Bjerring håper man snart kan avslutte hele den lokale koronaforskriften, og at liungene kun må å forholde seg til nasjonale regler og anbefalinger fra og med 5. juli.

-  Det er målet vårt. Vi håper smittetrykket fortsetter å gå i riktig retning, slik at vi kan gå over til kun nasjonale regler. Liungene har vært tålmodige og har i lang tid forholdt seg til flere sett av regler - både lokale og nasjonale, sier kommuneoverlege Ingrid Bjerring.

- Nå er det bare å glede seg over en lys og god sommer, sier ordfører Gunn Cecilie Ringdal.