Plan for oppfriskningsdoser til alle over 18 år

I januar 2022 tilbyr vi oppfriskningsdose til innbyggere mellom 45-65 år. Innbyggere mellom 18-44 år får tilbud om en slik boosterdose i slutten av januar og februar.

Regjeringen har bedt kommunene gi tilbud om oppfriskningsdose til alle over 18 år innen utgangen av februar 2022. Lier kommune har nå planlagt for dette, og vil i dagene fremover sende ut tusenvis av innkallinger.

- Innbyggerne får som vanlig innkalling til oppfriskningsdose via helsenorge.no, forteller Martine Fosse Linderman, leder av koronavaksinasjonsprogrammet i Lier kommune.

All vaksinering skjer ved Lier vaksinesenter, Terminalen 16 på Lierstranda.

Aldersgruppen 45-65 år

Innbyggere mellom 45-65 år får innkalling til oppfriskningsdose i januar.

Vaksinasjonsdagene for denne gruppen i januar er:

Uke 1: 4., 5. og 6. januar fra klokken 09.00-15.00

Uke 2: 11.,12. og 13. januar fra klokken 09.00-15.00

Uke 3: 18., 19. og 20. januar fra klokken 09.00-15.00

NB! Det må ha gått minst 20 uker fra dose 2. Innbyggere som møter til vaksinasjon før dette intervallet er oppfylt, kan ikke ta vaksinen.

Aldersgruppen 18-44 år

Innbyggere mellom 18-44 år innkalling til oppfriskningsdose i slutten av januar og i februar.

Vaksinasjonsdagene for denne gruppen i januar og februar er:

Uke 4: 25., 26. og 27. januar fra klokken 09.00-15.00

Uke 5: 1., 2. og 3. februar fra klokken 09.00-15.00

Uke 6: 8., 9. og 10. februar fra klokken 09.00-15.00

Uke 7: 15., 16. og 17. februar fra klokken 09.00-15.00

Uke 8: 22., 23. og 24. februar fra klokken 09.00-15.00

NB! Det nå ha gått minst 20 uker fra dose 2. Innbyggere som møter til vaksinasjon før dette intervallet er oppfylt, kan ikke ta vaksinen.

- Alle liunger over 18 år skal få tilbud om oppfriskningsdose innen utgangen av februar, så sant intervallet på minst 20 uker er oppfylt, sier Martine Fosse Linderman.

Lier kommune har også satt opp en rekke vaksinasjonsdager i mars for å sørge for at alle som ønsker det får oppfriskningsdosen, også de som må vente til etter februar med tanke på gjeldende intervall mellom dose 2 og oppfriskningsdosen.

Kan endre timen i helsenorge.no

Det blir dessuten drop in på vaksinesenteret hver tirsdag mellom klokken 16.00-20.00 fra og med 4. januar 2022. NB! Det må ha gått minst 20 uker fra dose 2. Innbyggere som møter til vaksinasjon før dette intervallet er oppfylt, kan ikke ta vaksinen.

-  Vi oppfordrer liungene til å holde på den timen de får innkalling til. Man kan også gå inn og endre den tildelte timen i helsenorge.no, forklarer Martine Fosse Linderman.

Dersom innbyggeren trykker «timen passer ikke» i innkallingen inne i helsenorge.no, vil personen automatisk bli satt på en venteliste ut den dagen. Innbyggeren kan deretter gå inn i helsenorge.no dagen etter at de mottok innkallingen og velge en dato og time som er ledig.

Helsepersonell, lærere og barnehageansatte

En stor andel av helsepersonell i kommune har allerede fått tilbud om oppfriskningsdose på arbeidsplassen. Dersom helsepersonell ikke har fått dette, kan de kontakte oss på vaksine@lier.kommune.no eller vaksinetelefonen 404 08 423 mandager og fredager mellom klokken 09.00 og 12.00.

Kommuneoverlegen har sendt ut et skjema til skolene og barnehagene, der ledelsen kan føre opp lærere og barnehageansatte som ønsker oppfriskningsdose.

-  På den måten fanger vi også opp ansatte som ikke bor i Lier kommune, sier kommuneoverlege Ingrid Bjerring. Hun påpeker at det må gå minst 20 uker mellom dose 2 og oppfriskningsdose for disse gruppene også, og at svært mange lærere og barnehageansatte fikk dose 2 i august i år.

- Dermed vil det være aktuelt med oppfriskningsdose fra januar, sier Bjerring.