Hopp til innhold

Her er vinneren av byggeskikkprisen 2023

Alle foto: Ivar Kvaal
Fosshagen ressurssenter - byggetrinn 2 er tildelt Lier kommunes byggeskikkpris. Juryen er imponert over arkitektur, funksjonalitet og materialvalg.

I tillegg til Fosshagen, var Skanseparken i Ringveien på Tranby, Lier hageby park - Fossbakken 5 med utearealer og park, et terrassert leilighetsbygg i Stoppenkollen og en fasaderehabilitering i en fritidsbolig i Ringeriksveien nominert.

Under Lierdagene ble det klart at det er 2. byggetrinn ved Fosshagen ressurssenter som tildeles byggeskikkprisen for 2023. Ordfører Gunn Cecilie Ringdal delte ut plakett og diplomer til representanter for Lier eiendomsselskap KF, Reiulf Ramstad arkitekter AS, Norconsult AS og Strøm Gundersen AS.

Juryens begrunnelse  

Juryen mener prosjektet har evnet å løse et svært komplekst bygg med mange regler og krav på en leken og imponerende måte, og skriver blant annet:  

«Fosshagen har gjennom sin utforming en tydelig identitet, som kan minne om en liten landsby. Det arkitektoniske grepet med å benytte varierte saltak for å bryte volumet ned i mindre skala fungerer svært godt både utvendig og innvendig. Bygningsvolumet og den vakkert utformede sansehagen er godt organisert og fint tilpasset både det fallende terrenget og byggetrinn 1».  

Juryen roser også den innvendig materialbruken, som den mener er dempet og samtidig leken:

«De skrå takflatene, den konsekvente fargesettingen og utstrakt bruk av treplater og trespiler gir et varmt og hjemlig preg. Det er stedvis åpnet opp mellom etasjene og både utsyn og naturlig dagslys er løst på en god og interessant måte. Juryen er imponert over prosjektet og det har vært en glede å bli bedre kjent med bygget. Fosshagen ressurssenter fremstår som et forbilledlig eksempel på utforming av sykehjem. Det er vakkert detaljert, rikt og samtidig dempet og ikke minst: Konsekvent gjennomført ned til minste detalj».  

 

Dette er byggeskikkprisen i Lier 2023  

  • Byggeskikkprisen for Lier kommune ble opprettet i 1993.

  • Deles ut annenhvert år i forbindelse med Lierdagene.

  • Prisen er en hederspris for bebyggelse og uteanlegg i kommunen, som gjennom sin utforming og innpassing i sted og miljø kan bidra til å heve den almene byggeskikk.