Historisk sykkelrute i St. Hallvards fotspor

2020 markerer året for tusenårsjubileet til St. Hallvards fødsel. Blant mange arrangementer og markeringer er etableringen av den såkalte St. Hallvard-runden.

I 2020 skal det være 1000 år siden Hallvard Vebjørnsønn av Huseby ble født. Om du ikke allerede kjenner til legenden om St. Hallvard, er kortversjonen om Hallvards korte liv at han sto opp som beskytter for en forfulgt fattigjente, og som senere ble helliget for sine verdier og handlingsvalg. Hallvard ble både født og begravet på den historiske Huseby-gården i Lier, men levningene hans befinner seg i Oslo, byen Hallvard er skytshelgen for.

Ta inn legenden fra sykkelsetet

En rekke arrangementer er planlagt for å hedre St. Hallvard i 2020 (full oversikt finner du nederst i saken). Koronakrisen har gjort at flere har blitt utsatt eller må digitaliseres, men ikke alle. Et av de mest tilgjengelige og omfattende vil være St. Hallvard-runden.

I tett samarbeid med den lokale pilegrimsforeningen St. Hallvard av Huseby jobber kommunens kulturavdeling i disse dager med å merke opp en rundtur som er perfekt fra sykkelsetet, med start og innkomst på Husebygården. Herfra legger man ut på en omtrent fire kilometer lang runde til Gilhusodden via Gullaug og Tuverud før man igjen er tilbake på Huseby, og underveis vil man komme innom flere poster med informasjonsskilt og QR-koder som gir rom for utfyllende og spennende innhold via smarttelefonen din. Målet er å ha runden klar til fellesferien.

Sentrale verdier da som nå

Kommunens mål med St. Hallvard-runden og markeringen av jubileet for øvrig er å synliggjøre historien om Hallvard og kunnskapen om livet og forholdene for 1000 år siden, men også å få publikum til å reflektere over verdiene fra legenden om St. Hallvard som fortsatt står sentralt i dag. Blant stikkordene finner vi samhold, respekt, tilhørighet, nestekjærlighet og menneskeverd.

Foreløpig oversikt over St. Hallvards 1000-årsjubileet 

St. Hallvardhistorien til skoleelver og seniorer
Fortelleren Grete Bergersen reiser rundt med Husebykista til alle Liers barneskoler og formidler historien om St Hallvard og tiden han levde i vinteren 2020. Tilbudet er for 2-4.trinn. Grete Bergersen reiser også rundt på institusjonene i kommunen og forteller sagnet om St. Hallvard.

Turneene ut til skoler og institusjoner ble stanset i mars, men vil nå bli gjenopptatt som en ny digital formidlingsproduksjon som elevene får tilgang til på hjemmeskole. Turneen i regi av Den kulturelle spaserstokken er utsatt til høsten 2020. Ansvarlig: Lier kommune/Den kulturelle skolesekken i Lier og Den kulturelle spaserstokken.

St. Hallvard-dagen - markering på Huseby
Kirken har i mange år markert St.Hallvard-dagen 15. mai på Huseby. En markering planlegges også i 2020 - kl 18.00. Av smittevernhensyn inviteres ikke publikum til Huseby dette året, men vi vil streame markeringen på nett, og legger ut nettlink flere steder, bl.a. via kommunens arrangementskalender og Lieropplevelser. Ansvarlig: Den norske kirke

«Alle tiders forbilde» - utstilling på Lier Bygdetun
Årets utstilling på Lier Bygdetun i 2020 har tatt utgangspunkt i historien om Hallvard, og får tittelen «Alle tiders forbilde». Utstillingen skulle åpnet 15. mai 2020 og være åpen hver søndag fram til Eplefestivalen i september og etter avtale ellers. Nå vil utstillingen først åpne for publikumsbesøk når dette kan tillates ifht. smittevernhensyn. Vi lager en digital smakebit fra utstillingen, som vil få en utvidet åpningsperiode også i 2021. Ansvarlig: Lier Bygdetun

Utvikling av Husebyområdet
Husebyområdet er allerede greit basistilrettelagt, men har et større potensiale bl.a. knyttet til bruk av det utgravde rommet i søndre gravhaug til formidlingsformål. Arbeidet med tilrettelegging og nyskilting utendørs og innredning og bruk av rommet pågår med sikte på ferdigstillelse våren 2020.

Området vil kunne besøkes på egen hånd, men åpning av rommet for publikum må avvente klarsignal fra myndighetene. Vi vurderer å legge noen glimt ut på nett før fysiske besøk kan igangsettes. Ansvarlig: Lier kommune

Digital formidling
Vi vil ta i bruk digitale løsninger for formidling av historien og fokus på verdiene Hallvard representerer - til bruk på nett, for skoler og i ulike formidlingssammenhenger, bl.a. i gravhaugrommet. Tiltakene vil klargjøres etappevis i løpet av våren og sommeren 2020. Ansvarlig: Lier kommune i samarbeid med Buskerud fylkeskommune m.fl.

Pilegrimsleden gjennom Lier
Pilegrimsleden gjennom Lier oppgraderes, jesteres og suppleres med ny «snarvei» via Paradisbakkene til Asker, og skiltes med link både til historisk info og for refleksjoner. Leden vil deretter både kunne brukes for organiserte fellesvandringer og for alenevandringer – på hele Tunsbergleden mot Nidaros eller som nærtur gjennom Lier-Asker-Røyken.

Planlegges ferdig i løpet av våren og sommeren 2020 med mulighet for vandringer på egen hånd før vi igjen kan møtes flere. Ansvarlig: Lier kommune i samarbeid med Pilegrimsforeningen og Buskerud fylkeskommune.

Konsert i Frogner kirke
Etter markeringen på Huseby 15. mai 2020 var det planlagt konsert i Frogner kirke med et eget kirkemusikalsk verk knyttet til St. Hallvard som ble laget for 20 år siden og kun oppført én gang tidligere. Verket er laget av Trond Kverno og Eivind Skreie. Som følge av koronasituasjonen er konserten utsatt et år, til 2021. Arrangør: Den norske kirke/Frogner menighet

«Sammen om St.Hallvards verdier» - vandreteater
Et vandreteater med bidrag fra Lier kulturskole, Liers amatørteatre og dansegrupper, St.Hallvard vg. skole mfl. Publikumsoppsetning skulle vært satt opp søndag 7. juni på Lier Bygdetun.

Av hensyn til koronasituasjonen kunne ikke forberedelser eller oppsetningen gjennomføres som planlagt, og vi har valgt å utsette oppsetningen til 5.-6. juni 2021 som del av Lierdagene. Arrangør: Lier kommune i samarbeid med nevnte aktører m.fl. Produsent: Eskil Kristiansen.

"Når lyset hefter..." - kunstutstilling på Galleri Perrongen
Var opprinnelig planlagt til mai 2020, men er også utsatt til Lierdagene 2021. Dette er en gruppeutstilling med lokale Lier-kunstnere som arbeider med ulike kunstutrykk. Utstillingen skal ha St. Hallvard-historien som utgangspunkt. Kunstnere: Per Strand (billedkunstner), Siri Wego (billedkunstner), Einar Hennum (billedkunstner), Tårån Østbye Røed (keramiker), Håvard Steensen (tegner/illustratør) og Stein Styve (fotograf). Arrangørkontakt: Stein Styve

Flere arrangementer og prosjekter
Det er flere arrangementer som er planlagt og foreløpig ikke avklarte med hensyn til gjennomføring. Det vil også trolig komme flere til, kanskje høsten 2020, og våren 2021. Vi markedsfører disse så snart vi vet mer.