Har startet hogst på Tranby

Lier kommune gjennomfører nå en hogst i kommuneskogen i Hennummarka. Her ser du litt om hvorfor.

Skogen kommunen nå hugger i på Tranby er rundt 65 år gammel. Normal omløpstid på en skog som dette området er 60-70 år. Neste gang det hogges tømmer i dette området igjen blir anslagsvis rundt år 2090.

-Skogen må hugges med jevne mellomrom. Denne er nå hogstmoden og må hugges fordi veksten har begynt å avta. Vi fjerner også lauvkratt slik at området etter hvert blir et hyggeligere område å ferdes i, forteller skogbrukssjef Terje Ola Ryd.

 

 

Planter nye grantrær til våren

Hele feltet skal stelles og skjøttes slik at det blir en relativt åpen skog. Den skal både gi god tømmerproduksjon og bli et fint rekreasjonsområde. 

-Når våren kommer, er det tid for å sørge for at det kommer ny skog. Da vil vi sørge for at det blir plantet nye grantrær over store deler av feltet, forteller Ryd.

Deler av feltet er planlagt som lauvskog. Det vil si at de lauvtrærne som kommer opp naturlig skal få utvikle seg videre i noen deler av skogen.

Kan bli tannkrem og vaniljesmak

Etter at trærne er skjært ned, kappes de i forskjellige lengder ut i fra kvalitet på tømmeret og hvem som skal kjøpe det. 

-Den beste kvaliteten på grantrærne går til sagbruk og blir til bygningsmaterialer. Det nest beste går til fabrikker der det kan bli til for eksempel papir, vaniljesmak, batteri, biodrivstoff, betong, tannkrem, kosmetikk, matvarer eller klær, forteller Ryd.

Bjørka i området blir i hovedsak kjørt til Lier ASVO som produserer ved for salg. Resten går til biobrensel eller andre kjøpere av vedtømmer.

-Vær varsom

Landbrukskontoret forvalter de større sammenhengende skogområdene og henvendelser omkring denne hogsten kan rettes dit. Henvendelse omkring trær på friarealer inne i boligfelt og liknende kan rettes til Park, idrett og friluftsliv i kommunen.

- Det er satt opp skilt langs gang- og sykkelsti og ved sti inne i skogen. Vi oppfordrer folk til å ta hensyn til maskinene i området og alle tømmerstokkene som ligger i området. Det er stor veltefare der det ligger lagret tømmer, påpeker Ryd.