Hopp til innhold

Husk å lese av vannmåleren!

Lier kommune ber nå liungene lese av vannforbruket for perioden september-desember 2022. Her ser du hvordan du leser av vannmåleren din.

Du vil senere motta en faktura for ditt forbruk for denne perioden med forfall 25.februar 2023.

Tre alternativer

Vannmålerstanden meldes inn til kommunen på en av følgende måter:

  1. Hvis du får varsel om avlesning på SMS skal du kun svare på denne med din målerstand. Vi ber deg svare på SMS-en i løpet av noen dager. Dette står også i SMS-en.

  2. Noen få liunger får målerkort via Digipost/Altinn. De skal følge informasjonen om utfylling og frist på målerkortet. Meld deretter inn målestand via www.leseav.no 

  3. Dersom måleren din er fjernavlest skal du ikke foreta deg noe. Du vil se ditt forbruk på din faktura.  

Hva skjer hvis jeg ikke leser av vannmåler som er selvavlest?

Hvis du ikke leser av vannmåleren innenfor avlesningsperioden, vil kommunen beregne forbruket ditt basert på tidligere registrerte forbruk. Dette kaller vi stipulert vannforbruk.

Ved gjentatte stipuleringer kan kommunen foreta befaring og avlesning av vannmåleren. Det vil bli fakturert et eget gebyr for dette arbeidet.