Husk dette hvis du skal besøke noen i en helse- og omsorgsinstitusjon

Pårørende kan besøke sine kjære på helse- og omsorgsinstitusjoner i Lier, men av hensyn til smittevernreglene ber vi pårørende sette seg inn i hvilke restriksjoner som gjelder.

Helsedirektoratet har lagte en veileder for besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner under koronaepidemien.  

Lier kommune følger denne veilederen. Det betyr at vi så langt det er mulig legger til rette for at pårørende kan besøke sine kjære, men det forutsetter at:  

 • Besøket må avtales på forhånd, slik at personalet kan legge til rette. Inngangsdørene holdes fortsatt låst.  

 • Det føres besøksprotokoll over besøk med tidspunkt, navn og telefonnummer.  

 • Personer med symptomer på sykdom har ikke anledning til å komme på besøk, og skal ha vært helt friske i minst ett døgn før besøk. I spesielle tilfeller kan det gjøres særavtaler (alvorlig syke beboere).
 • Besøkende må utføre håndhygiene før og etter besøket.
   
 • Besøk bør fortrinnsvis skje ute. Der det ikke lar seg gjennomføre, tilrettelegges besøk på pasientrom. Det er tillates maks to besøkende på pasientrom.
   
 • Besøk skal gå direkte til og fra rommet og ikke oppholde seg i fellesarealer.

 • Besøkende skal holde minst en meters avstand til ansatte og andre beboere enn den de besøker. 

 • Besøkende skal holde en meters avstand til den de besøker, men her kan det gjøres lokale vurderinger om muligheten for fysisk kontakt. Man bør unngå ansikt-til-ansikt-kontakt.

 • Pasienter og beboere kan ta imot gaver fra pårørende. Her gjelder generelle råd for håndhygiene.  

 • Hvis besøkende har med mat må alle utføre håndhygiene før maten serveres og inntas. Besøkende skal ikke benytte kjøkken i institusjon.

 • Besøkende kan også gå på tur med beboer, men kun i nærområde. Ikke oppsøk områder med andre mennesker, som for eksempel butikker.

 • Hvis besøkende får koronasymptomer få dager etter besøket, må de opplyse om at de har vært på besøk på institusjonen for å bidra til effektiv smittesporing.