Husk fartsgrensen på Holsfjorden!

Vi ønsker alle en god sommer til lands og til vanns, og minner om fartsgrensen for motorbåt og vannscooter på Holsfjorden.

Denne uken satt kommunen opp flere skilt ved Svangstrand for å minne om reglene.  

Lier kommune har en lokal forskrift som regulerer motorferdsel i utmark og vassdrag.

Holsfjorden er regulert spesifikt i denne (§ 3). Kjøring med vannscooter kommer inn under denne forskriften.

Fartsgrensen er 5 knop nærmere enn 150 meter fra land, øyer, holmer og bøyer ved badeplassene. Utenfor denne sonen er fartsgrensen 25 knop.

All motorisert ferdsel innenfor bøyer ved badeplasser er forbudt.  

Kommunen har fått tilbakemeldinger om at forskriften ikke følges. Spesielt kjøring i høy hastighet nære land, og kjøring innenfor badebøyer oppleves som et problem.  

Lier kommune, ved Kultur og fritid, mener det vil være enklest å forstå og håndheve et regelverk som er felles for hele Tyrifjorden, og har derfor tatt et initiativ til et møte med Modum, Hole og Ringerike for å se på dette.