Hopp til innhold

Hvem synes du fortjener miljøprisen?

Kjenner du noen som har utmerket seg med sin innsats for miljøet i Lier? Da kan du nominere kandidaten til miljøprisen innen 1. mai 2023.

Miljøprisen i Lier skal gå til noen som gjennom sin innsats i Grønne Lier kan stå frem som et godt eksempel for andre.

Mange tiltak

Med miljøinnsats menes tiltak som kan bedre det fysiske miljøet, for eksempel renere vann, luft og jord. Reduksjon av klimagasser, forurensning og støy, bevaring av biologisk mangfold, verdifull natur og kulturlandskap, bevaring av naturressurser, dyrkbar jord og vann, miljøriktig forbruk, innkjøp og avfallshåndtering, miljøvennlig bygging og fornybar energi.

Stimulere til miljøinnsats

Formålet med prisen er å stimulere privatpersoner, organisasjoner og næringsliv til miljøinnsats.

Prisen kan gis til enkeltpersoner, organisasjoner, private eller offentlige virksomheter.

Miljøprisen skal deles ut under Lierdagene juni 2023. 

Kjenner du noen som har utmerket seg med sin innsats for miljøet i Lier? Vi ønsker forslag på kandidater til miljøprisen innen 1. mai.

Begrunnede forslag sendes til postmottak@lier.kommune.no eller PB 205, 3401 Lier, merket «Miljøprisen 2023».