Hopp til innhold

Hvilket prosjekt fortjener byggeskikkprisen i Lier?

Vant i 2021: Hilde Tysnes fra bygg og geodata i Lier kommune står foran bygg F ved gamle Lier sykehus. Hun håper det kommer inn mange nominasjoner i år.
Nå kan du nominere kandidater til denne hedersprisen for 2023. Frist for å nominere er 19. mai 2023.

Byggeskikkprisen i Lier skal tildeles et bygg eller uteanlegg som bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikken. Det kan være et prosjekt som gjennom sin utførelse, materialbruk, utforming, energibruk, miljø, kostnad, byggeprosess og samspill med sted og omgivelser viser et forbilledlig eksempel på god arkitektur og byggeskikk.  

Prisen går til huseier eller byggherrer som gjennom nybygg, tilbygg, rehabiliteringsarbeider eller ved utvikling av uteanlegg har gjennomført dette på en måte som danner et forbilde for god byggeskikk.

Ønsker dine forslag innen 19. mai

Nå kan du nominere kandidater til Liers byggeskikkpris 2023. Prosjekter som nomineres må være ferdigstilt etter juni 2021.

Fristen for å nominere er 19. mai 2023.

Forslaget må inneholde navn og adresse på prosjektet.

Send din nominasjon til: postmottak@lier.kommune.no eller via brev til Lier kommune, postboks 205, 3401 Lier.

Deles ut annethvert år

I Lier deles byggeskikkprisen ut annethvert år. I 2021 var det bygg F ved gamle Lier sykehus, Fossbakken 1 som vant. 

Byggeskikkprisen består av en plakett som tildeles eieren av det aktuelle prosjektet og et diplom som tildeles arkitekten.

Har du spørsmål om prisutdelingen? Da kan du sende en e-post til: hilde.tysnes@lier.kommune.no