Hopp til innhold

Hvordan ønsker du at Fjordbyen skal bli?

Illustrasjon: Link arkitektur
Her kan du delta i en digital spørreundersøkelse om Fjordbyen. Vi vil gjerne vite hva du mener om blant annet kollektivtilbud, tilrettelegging for gående og syklende, kultur- og fritidstilbud, miljøvennlige bygg og tilgang til sjø og fjordliv.

En helt ny fjordby skal reise seg på grensen mellom Lier og Drammen. Det er planer om å tilrettelegge fjordbyområdet for ca. 8.000 boenheter og ca. 16.000 arbeidsplasser, inkludert det nye sykehuset og helseparken.

Legger til rette for medvirkning

To planer, kommunedelplan for samferdselsinfrastruktur og kollektivknutepunkt og områdereguleringsplan for Fjordbyen, er ute til høring med frist 2. juni 2023.

For å legge ekstra godt til rette for medvirkning, inviterer vi innbyggere og andre til å bli med på en digital spørreundersøkelse for å gi tilbakemeldinger på de to nevnte planene.

Den digitale spørreundersøkelsen kan utføres på mobil, nettbrett eller PC i perioden 5. mai – 2. juni 2023.

Her kan du svare på digital spørreundersøkelse om Fjordbyen

Gå til kapittel "Medvirke" for å finne undersøkelsen.

Hvem kan delta i undersøkelsen?

Alle kan delta i spørreundersøkelsen - uansett om du bor i eller utenfor Lier, jobber her, har bodd her eller på annen måte har interesse for Lier og utviklingen av det gamle industriområdet på Lierstranda.