- Alle risikogrupper bør ta influensavaksinen

Bilde av kommuneoverlege Ingrid Bjerring
Kommuneoverlege i Lier kommune, Ingrid Bjerring, ber alle risikogrupper om å ta influensavaksine.
Er du pårørende til eldre og syke eller jobber i helsevesenet? Da bør du ta influensavaksinen nå, sier kommuneoverlegen.

 Hvert år i perioden desember til april rammes nordmenn av influensaepedemier.

- Alle i risikogruppene bør vaksinere seg for å begrense sykdom hos seg selv og andre, sier kommuneoverlege i Lier kommune, Ingrid Bjerring.

Influensa gir feber og smerter i hele kroppen, og luftveissymptomer. I følge folkehelseinstituttet blir mellom fem og ti prosent av befolkningen syke i løpet av en vintersesong.

Bjerring forteller at alle jobber innen helsevesenet bør vaksinere seg for å beskytte pasientene sine.

- Selv om friske personer tåler influensa godt, gjør ikke pasientene deres det. Også pårørende til eldre og syke mennesker bør vaksinere seg, sier hun.

Folkehelseinstituttet anbefaler også at blant andre gravide etter 12. svangerskapsuke vaksinerer seg.

Tar vaksinen selv

Kommuneoverlegen er klar i anbefalingen sin om å ta vaksinen. Det skal hun også gjøre selv.

- Jeg skal selvsagt også vaksinere meg og har time til dette nå i oktober, forteller Bjerring.

Fra år til å utvikler influensavirusene nye varianter som gjør folks immunitet mot de gamle avleggs. Generelle smitteforebyggende råd er å vaske hendene ofte, og unngå å hoste og nyse på andre. De viktigste forebyggende tiltakene er ellers vaksinasjon og medikamenter.

Kan også tas hos fastlege

Kommuneoverlegen poengterer at sesonginfluensa-vaksinen er en velutprøvd og sikker vaksine.

- Det er flott at seniorsentrene tilbyr dette og er med på å gjøre vaksinen lett tilgjengelig. Fastlegene har også vaksiner inne, så det er lett å fikse samtidig som man har legetime for noe annet, anbefaler kommuneoverlegen i Lier.

For mer informasjon se nettsidene til Folkehelseinstituttet

 

Dette er risikogruppene

Risikogrupper som årlig bør vaksineres mot sesonginfluensa:

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • Alle fra og med fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes, type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  • kronisk hjerte- og karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (kroppsmasseindeks (KMI) over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt. Disse er i stor grad utsatt for smitte, og dersom de selv blir smittet kan de være en betydelig smittekilde for sine pasienter.
 • Husstandskontakter til svært immunsupprimerte pasienter bør vurdere å vaksinere seg mot influensa for å beskytte den immunsupprimerte.
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser. Hovedhensikten med vaksinasjon av svinerøktere er å beskytte grisene mot influensasmitte, og dermed hindre utvikling av virus med nye egenskaper i svinebesetningene.

Slik får du tatt vaksinen 

Ønsker du å ta årets influensavaksine kan du gjøre dette hos fastlegen eller på seniorsenteret for dem dette gjelder. Kommunens ansatte i helsesektoren får tilbud om vaksinasjon innad i egen virksomhet.