Fredag skjedde det en tragisk ulykke der en av elevene på Høvik skole er involvert.

Kriseteamet fra Lier kommune er til stede på skolen for å ivareta elever, ansatte og foreldre. Pårørende er informert.

-  Det er en tragisk hendelse som går dypt inn på alle involverte. Det viktige for oss nå er å ivareta alle involverte og sørge for at alle får nødvendig hjelp og oppfølging, sier rektor Lisbet Grøvdal ved Høvik skole.

- Psykososialt kriseteam ivaretar elever, foresatte og lærere som har vært involvert. Elever på skolen er ivaretatt av sine lærere. Vi har informert andre foreldre via sms og telefon, og holder et informasjonsmøte på skolen, informerer Grøvdal.

Når det gjelder selve hendelsen, så er det politiet som svarer på spørsmål rundt dette.

Høvik skole holdt åpen skole skole både fredag, lørdag og søndag, der psykososialt kriseteam var tilstede for alle som hadde behov for det. I uke 42 vil deler av kriseteamet være tilstede på Høvik skole for å følge opp.