Hopp til innhold

Informasjonsmøte etter funn av kvikkleire ved Stoppen idrettspark

Lier kommune inviterer til informasjonsmøte om funn av kvikkleire ved Stoppen idrettspark og den definerte kvikkleiresonen i området. Møtet er på Høvik skole 31. januar klokken 17.30.

Det blir sendt sms med invitasjon til informasjonsmøtet til beboere i området og andre som har aktivitet der. På møtet deltar geoteknikere fra Norconsult og representanter fra kommunen, og det blir anledning til å stille spørsmål fra salen.  

Møtet holdes på torget på Høvik skole tirsdag 31. januar klokken 17.30.

Bakgrunn

I desember 2022 opplyste Lier kommune at det er påvist kvikkleire ved Stoppen idrettspark, og som følge av dette er det definert en kvikkleiresone i området Stoppen-Hasselbakken/Lian-Nøste-Høvik.  

Det er planer om å bygge idrettshall og tennishall ved Stoppen idrettspark, tidligere Lier stadion. Lier kommune har i den forbindelse engasjert Norconsult for å vurdere om tomten er egnet til utbygging, og samtidig undersøke om det er kvikkleire på tiltaksområdet.  

Grunnundersøkelsene har påvist kvikkleire i området ved idrettsparken. Basert på gjennomgang av Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) veileder mener Norconsult det likevel kan bygges en idrettshall dersom det graves maks 1 meter ned i bakken. Norconsult mener også det kan bygges en tennishall dersom det graves maks 4 meter ned i bakken. Med en slik graving vil det fortsatt være tilstrekkelig sikkerhet for områdestabilitet, påpeker Norconsult i sin rapport.

Har definert en større kvikkleiresone

Ifølge NVEs veileder skal det alltid tegnes opp en kvikkleiresone når det blir påvist kvikkleire. Etter kriterier i NVEs veileder har Norsconsult beregnet en definert kvikkleiresone i området Stoppen-Hasselbakken/Lian-Nøste-Høvik.

Her kan du lese hele rapporten om kvikkleirefunn ved Stoppen idrettspark

Kvikkleiresonen er vist i tegning V101.

NB! Rapporten fra Norconsult skal til uavhengig kvalitetssikring. Vi forventer å få denne tilbake på nyåret 2023.

Ikke påvist pågående erosjon

Lier kommune har i denne saken vært i kontakt med NVE som påpeker at det ikke regnes som farlig å bo på kvikkleire.

NVE skriver på deres nettsider: «Det regnes ikke som farlig å bo på kvikkleire. Det må være helning i terrenget for at leira skal renne ut og bli et større skred. Det er først når kvikkleira overbelastes at den kan kollapse. Det er derfor veldig viktig å ikke overbelaste kvikkleire. Kvikkleireskred utløses ofte av anleggsvirksomhet som grave- og fyllingsarbeider. Det stilles strenge krav til de som bygger i kvikkleireområder. Kvikkleireskred kan også utløses av erosjon i elver og bekker».

Under Norconsults befaring ble det ikke avdekket pågående erosjon i det aktuelle området.