Ingen vaksinering i uke 9

I vinterferieuken er det ingen koronavaksinering i Lier. I uke 10 ønsker vi velkommen til drop in tirsdag 8. mars fra 16.00 - 19.30 eller dagvaksinering onsdag 9. mars fra 09.00 -12.00.

På dagvaksinering kan liungene selv velge hvilken vaksinetype de vil ha. Det er anbefalt at personer under 30 år tar Pfizer-vaksinen. På drop in på kvelden på tirsdager har vi kun Moderna.

Vi ønsker deg som skal ha 1.dose, 2. dose eller oppfriskningsdose velkommen til Lier vaksinesenter på Lierstranda.