Hopp til innhold

Innbyggerundersøkelse for de over 60 år i Lier kommune

Lier kommune tar et stort skritt mot å forstå behovene til sine innbyggere over 60 år ved å gjennomføre en omfattende innbyggerundersøkelse. Målgruppen er de som bor hjemme og formålet er å skape en helhetlig forståelse av deres boligpreferanser, livsstil og behov.

Temaer for undersøkelsen

Fokus vil ligge på å forstå dagens bosituasjon, behov for tilpasninger og ønsker for fremtidige boligforhold. Undersøkelsen vil også kartlegge deltakelse i aktiviteter og fellesskap, samt behovet for å styrke sosiale relasjoner blant eldre. Det vil også bli utforsket om målgruppen er involvert i frivillig arbeid og hva slags aktiviteter de eventuelt deltar i.  

 

Kontakt med de som trenger eller ønsker det

For å sikre bred deltakelse, vil undersøkelsen bli distribuert per SMS, i tillegg til å tilby trykte spørreskjemaer på ulike lokasjoner tilgjengelige for målgruppen. Dette inkluderer servicetorget, seniorsentrene, frivilligsentralen, bibliotekene og andre steder hvor de eldre i samfunnet ofte oppholder seg. Dette gjør at alle har en mulighet til å delta uavhengig av sin digitale kompetanse.

Undersøkelsen søker å oppmuntre målgruppen til å tenke proaktivt om sin bolig og livssituasjon. Dette inkluderer vurdering av nåværende bosituasjon, aktiviteter og ønsker for fremtiden.

– En viktig målsetning er å gi kommunen muligheten til å ta kontakt med de som trenger eller ønsker det. Dette åpner for en tettere dialog mellom kommunen og sine eldre innbyggere, slik at eventuelle behov kan bli identifisert og møtt. Dette er et viktig ledd i arbeidet med å uforme et mer aldersvennlig samfunn, sier Siri Skauge, prosjektleder for Leve hele livet-prosjektet i Lier kommune.  

 

Digital Kompetanse og informasjonsatferd

Undersøkelsen omfatter også en egenvurdering av digitale ferdigheter. Forståelsen av de eldres digitale ferdigheter vil bli evaluert for å tilpasse kommunikasjon og tjenester i tråd med dagens teknologiske utvikling. Undersøkelsen vil avdekke hvor eldre innbyggere henter informasjon fra og deres preferanser når det gjelder informasjonskilder.

– I dagens samfunn er det viktig å kunne beherske teknologi, for å forhindre utenforskap. Samtidig må vi sikre at alle eldre har tilgang til informasjon i et format som er tilpasset dem. Vi håper på at flest mulig svarer på undersøkelsen digitalt, og at de som trenger det, kan få hjelp til å fylle ut på mobiltelefonen, fortsetter Skauge.

– Gjennom denne grundige innbyggerundersøkelsen håper Lier kommune å skape en mer tilpasset og inkluderende tjeneste for sine eldre innbyggere. Dette initiativet reflekterer kommunens forpliktelse til å bygge et samfunn som tar vare på og støtter alle aldersgrupper, avslutter Skauge.

 

Kontakt Siri Skauge for eventuelle spørsmål rundt undersøkelsen:

E-post: siri.skauge@lier.kommune.no