Hopp til innhold

Innfører ekstraordinær båndtvang i Lier

Nå skal alle hunder i Lier holdes i bånd eller være forsvarlig inngjerdet, slik at de ikke kan jage eller skade vilt. Den ekstraordinære båndtvangen gjelder i utgangspunktet frem til 1. april 2023.

Fredag 10. februar 2023 vedtok formannskapet at det innføres ekstraordinær båndtvang i Lier kommune.

Det er i disse dager vanskelige forhold for viltet, med lokalt store snømengder. Landbrukskontoret har fått meldinger om flere tilfeller av løshunder som har jaget rådyr de siste dagene, og om rådyr som har ligget utmattet nær tett bebyggelse.

Nabokommuner som Drammen, Modum og Øvre Eiker har tidligere i januar innført ekstraordinær båndtvang.

Frem til april

Båndtvangen i Lier gjelder frem til 1. april 2023, men kan oppheves tidligere dersom forholdene bedrer seg nevneverdig. Hundeeiere som bryter den ekstraordinære båndtvangen kan straffes etter hundelovens bestemmelser

Løse hunder - hva kan du gjøre?

Forskriften som nå er vedtatt åpner for at enhver person kan oppta løse hunder i båndtvangstiden. Dersom hunden blir forsøkt fanget inn, skal den beskyttes mot fare for unødig belastninger.

Hunden skal leveres til hundeholderen. Hvis dette ikke lar seg gjøre, skal hunden snarest leveres til politiet. Dette er i tråd med hundeloven.