Deltagerne på frokostmøtet ga gode tilbakemeldinger på forslaget til strategisk næringsplan.

Lier kommune inviterte til et frokostmøte på Lier kulturscene onsdag morgen. Omlag 50 personer møtte opp, de fleste har tilknytning til næringslivet og politikken i Lier og Drammen.

Ordfører Gunn Cecilie Ringdal ønsket velkommen og pekte på viktigheten av at arbeidet med strategisk næringsplan nå har kommet godt i gang. Hun håper på at alle interesserte benytter anledningen til å sende inn skriftlige tilbakemeldinger på utkast til strategisk næringsplan innen høringsfristen, som er satt til 13. november.

Under frokostmøtet var det flere gode innspill fra publikum, som administrasjonen i kommunen tar med seg videre i arbeidet.

HER KAN DU LESE HØRINGSFORSLAGET TIL STRATEGISK NÆRINGSPLAN

Ros til bedrifter

Tore Ø. Strømsodd, direktør i Innovasjon Norge, avdeling Buskerud og Vestfold, var invitert til frokostmøtet for å snakke om innovasjon, omstilling og samarbeid må til for å øke verdiskapingen – også i Lier. Underveis i foredraget benyttet direktøren anledningen til å rose flere Lier-bedrifter, og spesielt de som er en del av den grønne næringen i Lier.

- Jeg trekker ofte frem Marius Egge og Egge Gård når jeg snakker til folk, både regionale og nasjonalt. Men det er ikke bare Egge, det er flere i samme bransje som driver svært godt. Disse Lier-bedriftene er blant de ypperste grønne bedriftene i Norge, mener innovasjonsdirektøren.

Her kan du se et videoklipp fra foredraget under frokostmøtet: