Hjelpepleier Randi Ellingsen får kommunens inspirasjonspris for 2017.


Ordfører Gunn Cecilie Ringdal (til venstre) gratulerer Randi Ellingsen med Inspirasjonsprisen 2017.

Lier kommune deler hvert år ut en inspirasjonspris til en av de over 1500 ansatte. Gjennom det ønsker kommunen å hedre de medarbeiderne som i det daglige inspirerer og motiverer både kollegaer og brukere.

Det er fjerde gangen inspirasjonsprisen deles ut. Kriteriene for prisen er:

  • De nominerte handler gjentatte ganger utover det man kan definere som «det forventede»
  • Oppleves som en inspirator/motivator for andre medarbeidere
  • Er en vesentlig bidragsyter inn i arbeidsmiljøet på virksomheten
  • Viser stå-på-vilje og evne til å overkomme hverdagshindre
  • Bidrar til øke arbeidsglede og nærhver i sin virksomhet.

 Juryen har bestått av ordfører, kommunalsjef, hovedverneombud, tillitsvalgt fra Fagforbundet og en representant fra HR.

Enstemmig jury 

Under en tilstelning i hjemmetjenestens lokaler var alle nominerte invitert til prisutdeling mandag ettermiddag. Mest overrasket ble prisvinneren selv da ordfører Gunn Cecilie Ringdal leste opp navnet hennes.

- Juryen var i år enstemmig. Vinneren av Inspirasjonsprisen 2017 er Randi Ellingsen, hjelpepleier i hjemmetjenesten, sa ordføreren under prisutdelingen.

Det er kollegaene i hjemmetjenesten som har nominert henne til prisen. I begrunnelsen skriver kollegaene blant annet at hun fortjener prisen fordi hun er en inspirasjon for alle som jobber sammen med henne. Randi Ellingsen har jobbet innen helse i Lier kommune i 35 år og har vært i hjemmetjenesten i snart 20 år.

- Yter 100% på jobb

- Hun er en stor pådriver til å yte 100 prosent på jobb. Ingenting går på tilfeldighetene når Randi er på jobb. Vi kan alle vite at vi er 100 prosent ivaretatt og at alle hennes brukere er i trygge hender. Nestekjærlighet står i fokus, skriver kollegaene i begrunnelsen, som fortsetter:

- Randi er blid, imøtekommende og hjelpsom – uansett om det er mot brukere eller arbeidskollegaer. Hun er flink og en god ressurs for brukere med demens, og er god til å gi råd og veiledning. Randi fortjener inspirasjonsprisen!, argumenterte kollegaene.

En argumentasjon som juryen sluttet seg fullt og helt til.

Vinneren av inspirasjonsprisen får dra på kurs/konferanse etter eget ønske. I tillegg vanker det en premie på 5.000 kroner som skal brukes til noe gøy sammen med kollegaene i hjemmetjenesten.

16 nominerte

Dette er de nominerte til innovasjonspris, som fikk blomster fra ordføreren:

Anders Hilsen, økonomienheten
Renata Friberg, kantineleder
Addisalem Begashaw, Liertun
Hilde Hasla Hopstad og Janne Brastad, Hegg skole
Randi Ellingsen, Hjemmetjenesten
Vibeke Ortun, Helsetjenesten
Andre Sirnes, Psykisk helse
Anita Amundsen, BPA
Alle på sentralkjøkkenet
Nina Høglund, Sylling skole
Janne Meinech Kroll, Sylling skole
Ann-Eva Jacobsen, rådgivningsenheten
Alle ansatte på Kultur og fritid
Ole-Christian Jakobsen, serviceenheten
Hans Furuvold, planavdelingen
Kaare Stenseng, HR