Hopp til innhold

Inviterer til medvirkningsmøte om Fjordbyen

Onsdag 7. september fra klokken 18.00 – 20.00 inviterer vi lag og foreninger i Lier til informasjons- og medvirkningsmøte om Fjordbyen.

Møtet er på Fjordbyen innkvartering. Adresse: Terminalen 31, 3414 Lierstranda.

Lier kommune ved fjordbykontoret og kultur og fritid ønsker velkommen til informasjons- og medvirkningsmøte om Fjordbyen. Vi ser samarbeidet med foreningsliv og frivillige som sentralt i utvikling av gode bosteder, og vil sikre aktivitet og utvikling som er forankret i engasjementet og lokalkunnskapen som nettopp foreningslivet besitter.

Hva ser dere av muligheter? Hva ser dere av utfordringer? Hvilke hensyn bør vi ivareta og sikre i planene framover? Hva kan dere bidra med av aktiviteter og planlegging framover? Vi håper vi ser mange av dere på dette møtet!

Program

  • Velkommen og innledning ved kultursjef Ingeborg Rivelsrud. Ca. 5-10 minutter.

  • Presentasjon av fjordbyprosjektet - bykonseptet, kvalitetsmål, planstatus, fremdrift med mer ved Jan Willy Føreland, leder av fjordbykontoret. Ca. 20 minutter.

  • Idemyldring og workshop. Ca. 60 minutter inkludert pause.

  • Befaring. Ca. 30 minutter.  

Påmelding ønskes

Vi ber om påmelding innen 5. september via dette skjemaet

Hjertelig velkommen!