Jobber for ta imot ukrainske flyktninger

Lier kommune planlegger å ta imot flyktninger fra Ukraina, men det er foreløpig uklart hvor mange kommunen skal bosette. Vi setter pris på henvendelser fra liunger som ønsker å bidra. I saken kan du lese om hvor du kan henvende deg dersom du ønsker å bidra med bolig eller annet.

Norge har åpnet for midlertidig kollektiv beskyttelse til ukrainere og etablerer flere mottaksplasser. Det er Utlendingsdirektoratet (UDI) som har ansvaret, og flyktningene som Norge tar imot blir plassert på mottak. Etterhvert vil flyktningene bli bosatt i kommuner.  

Flere hundre ukrainske flyktninger har ankommet Norge de siste dagene. Lier kommune planlegger å ta imot flyktninger, men det er per i dag uklart når eller hvor mange kommunen skal bosette.    

Til deg som ønsker å bidra

Kommunen har mottatt flere henvendelser fra innbyggere som ønske å bistå med å hjelpe ukrainske flyktninger. Dersom du ønsker å bidra med bolig kan du sende e-post til boligkontoret@lier.kommune.no  

Dersom du ønsker å bidra på andre måter kan du sende e-post til flyktningtjenesten@lier.kommune.no eller kontakte Lier frivilligsentral på frivillig@lier.kommune.no  

Vi setter pris på alle henvendelsene fra innbyggere som ønsker å bidra. Per i dag er kommunens behov for bistand usikkert, både i omfang og type. Kommunen vil derfor i første omgang lage en oversikt over innmeldt hjelp. Når vi vet mer om behov og omfang av hjelp vil boligkontoret og flyktningetjenesten ta kontakt med den enkelte dersom det blir aktuelt å ta imot hjelpen.

Vi vil oppdatere nettsiden vår og etterspørre mer konkret bistand fra kommunens innbyggere når behovene er noe mer avklart.  

Privat bosetting av flyktninger

Dersom du har ukrainske flyktninger boende hos deg privat og har spørsmål om registering av asylsøknad, støtteordning og lignende må du orientere deg på de nasjonale sidene til Utlendingsdirektoratet og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet   

Lier kommune har ikke direkte mottak av flyktninger, og har ingen egen kommunale støtteordninger til dette. Bidrar du med å hente flyktninger til Norge må disse registreres inn på nasjonale mottakssentre.