Kaller inn ny medisinsk risikogruppe til vaksinering

I uke 17 gjør vi oss ferdig med gruppe 5, og begynner så vidt å vaksinere noen i prioriteringsgruppe 6. Gruppe 6 er personer med underliggende sykdommer og tilstander i alderen 45-54 år.

Lier kommune mottar for få vaksiner til å klare å bli ferdig med en hel prioriteringsgruppe i samme uke.

- Vi jobber oss fortløpende nedover listen over prioriterte grupper. Det er viktig å huske på at det alltid vil være etterslep fra foregående grupper. Og har du ikke fått innkalling til uke 17, så er det ikke din tur denne gangen. Vi har gode prosesser for å sikre at din prioritet blir ivaretatt, sier Heidi Kristin Ringstad, prosjektleder for vaksinasjonsprogrammet i Lier.

Fastlegene melder inn

Prosjektlederen minner også om at de som takker nei til vaksinen får tilbud tidligst etter 15 dager, uavhengig av hvilken prioriteringsgruppe de tilhører.  De som er i de medisinske prioriteringsgruppene er meldt inn til kommunen av fastlegen.

- Sjekk derfor med din fastlege dersom du er usikker på hvilken gruppe du tilhører, sier Heidi Kristin Ringstad.

Dette er prioriteringslisten

Lier kommune vaksinerer i tråd med Folkehelseinstituttets prioriteringsliste:

1. Beboere i sykehjem 

2. Alder 85 år og eldre

3. Alder 75-84 år

4. Alder 65-74 år og samtidig personer mellom 18-64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (merket med * i denne listen over risikogrupper)  

5. Personer med underliggende sykdommer/tilstander i alder 55-64 år 

6. Personer med underliggende sykdommer/tilstander i alder 45-54 år 

7. Personer med underliggende sykdommer/tilstander i alder 18-44 år

8. Alder 55-64 år  9. Alder 45-54 år   

- I de tre gruppene 5, 6 og 7 er det rundt 2000 liunger, forteller Heidi Kristin Ringstad.