Kaller inn over 1000 nye liunger til vaksinering

Onsdag 24. mars sendte Lier kommune ut tilbud om vaksine til 1053 innbyggere. Disse skal fordeles på tre vaksinasjonsdager i slutten av mars og starten av april. Det er viktig at liungene ser nøye på hvilken dag de har fått time til vaksine.

Datoene for vaksinering som det nå er innkalt til er 31. mars, 7. april og 8. april.

- Vi oppfordrer alle som har fått innkalling til så raskt som mulig å svare på innkallingen i helsenorge.no. Husk å sjekke hvilken dag du er kalt inn til, sier Heidi Kristin Ringstad, prosjektleder for koronavaksinasjonsprogrammet i Lier.  

Ringstad forteller at nær 800 liunger har svart på innkallingen i løpet av et døgn.

- Dette er veldig bra, og vi følger opp de resterende som ennå ikke har svart, sier hun.    

Ny vaksinasjonsgruppe

Lier kommune er nå i gang med å vaksinere innbyggere mellom 65-74 år og personer mellom 18-64 år med tilstander som gir høy risiko for å bli alvorlig syk av korona.   

I denne gruppen er det om lag 2700 mennesker. Har du ikke fått innkalling nå, er det ikke din tur denne gangen og du får innkalling senere.  

Lurer du på hvordan du svarer på innkallingen?  

Logg deg inn på helsenorge.no. Der skal du velge mellom følgende valg:  

  • Bekrefte timen

  • Timen passer ikke

  • Jeg ønsker ikke vaksinasjon  

- Vi oppfordrer de som ønsker vaksine til å takke ja til den timen du har fått. De har fått time fordi det er deres tur akkurat denne dagen, og dette henger sammen med antall doser kommunen har fått den uken, sier Heidi Kristin Ringstad.  

Det er selvsagt forhold som sykdom eller annet som gjør at noen må utsette vaksinen. Hvis timen ikke passer får du automatisk ny innkalling tidligst om 14. dager.  

-  Lier kommune er svært opptatt av å bruke alle doser vi har fått tildelt. Derfor oppfordrer vi deg til å komme til timen du har takket ja til, sier Heidi Kristin Ringstad.