Fra 1. september flytter Lier kemnerkontor inn i nye lokaler på rådhuset.

For å være enda mer tilgjengelig for publikum, flytter Lier kemnerkontor inn på rådhuset i Lierbyen.

På den måten blir det tettere kontakt med servicetorget, og samtaler med publikum vil kunne skje i tilknytning til servicetorget og møterommene der.

Velkommen til våre nye lokaler.

Adresse:
Lier Kemnerkontor
Rådhuset
Vestsideveien 2
3403 Lier