Det er påvist flere utbrudd av kikhoste på skoler i Lier. Her er symptomene du bør se etter.

Det er kommet melding om flere enn ti tilfeller av kikhoste hos eldre barn i Lier.

Kommuneoverlegen ber foreldre være obs på symptomer hos småbarn.  

- Større barn og voksne trenger som oftest ikke behandling for kikhoste. Men de som har barn under to år bør oppsøke fastlegen for testing ved typiske symptomer, sier kommuneoverlege Ingrid Bjerring i Lier kommune (bildet).

Kikhoste er en luftveissykdom som gir langvarig hoste. Det tar syv til ti dager fra smitte til de første symptomene viser seg. Først får en feber, hoste og rennende nese en ukes tid.

- Deretter kommer en flere uker lang sykdomsperiode der en har kraftig hoste med påfølgende higing etter pusten og eventuelt brekninger, forteller Bjerring.

Kontakt helsestasjonen for vaksinering

Hun anbefaler barn under to år som ikke har tatt alle vaksiner til å kontakte helsestasjonen sin for vaksinering.

- Det er spesielt viktig at foreldre og søsken til nyfødte også er beskyttet gjennom vaksinasjon, slik at de ikke står i fare for å smitte spedbarnet. Ved symptomer hos foreldre eller søsken, er det spesielt viktig at man oppsøker fastlege dersom barnet ikke er fullvaksinert.

Smitter mest den første uken

Kikhoste er svært smittsomt og smitter ved nærdråpesmitte i forbindelse med hosteanfallene. Smitterisikoen er størst den første uken, og avtar etter cirka tre uker.

- Dersom behandlingen skal ha god effekt må den startes tidlig i forløpet. Etter fem dagers antibiotika-behandling, er man smittefri, sier Bjerring. 

Fullbeskyttet med vaksine

Uten behandlinger er syke smitteførende i cirka tre uker. Syke som har vært vaksinert, men som likevel får lette symptomer, kan også være smitteførende.

- Kikhoste er en av grunnvaksinene i vaksineprogrammet til barn. Vaksinene gis ved 3 mnd., 5mnd, 12mnd, i 2. klasse og 10. klasse på skolen. Effekten av vaksinen avtar med årene. Fullvaksinerte barn under fem år og andre som har fått boostervaksine i løpet av de siste 5 år, regnes som fullt beskyttet, forteller kommunelegen.