Gjør deg selv og sykkelen klar: Snart går startskuddet til Sykle til jobben og Aktiv på skoleveien

Sykle til jobben og Aktiv på skoleveien starter begge på samme dato i år: Onsdag 24. april. Bruk gjerne påskedagene til å klargjøre sykkelen!

Når snøen smelter, er det mange som gleder seg til å ta i bruk sykkelen. Ved å gjøre en skikkelig overhaling av sykkelen etter vinteren, blir det morsommere å sykle og levetiden for sykkelen forlenges, skriver foreldrepulsen.no/InfoRegi.

Vask og rens

Sykkelen har blitt støvete og skitten etter en lang vinter. Derfor trenger den en grundig rens og vask.

Start med å spyle av den overflatiske skitten.

Deretter kan du vaske sykkelen med fettløselig såpe, for eksempel oppvasksåpe, varmt vann og en svamp eller klut.

Til slutt kan du spyle sykkelen for å skylle vekk såpe og skitt.

Når sykkelen er blitt helt ren, er det lurt å avfette kjedet og tannhjulene. Etterpå smører du med olje, mens du snurrer pedalene bakover. Etter noen minutter tørker du vekk overflødig olje.

Skru og stram

Bevegelige deler på sykkelen må sjekkes før den tas i bruk.

Stram opp løse skruer, og sjekk at delene ikke er slitt og må byttes.

Ta en ekstra kontroll av bremsene, at de er riktig plassert og ikke for mye slitt.

Bremseklosser har merker som viser hvor slitte de kan bli. Har du nådd denne grensen, må du skifte klossene.

Dekkene må også sjekkes for sprekker og slitasje. Pass på å pumpe dem godt opp til dekktrykket som står på kanten av dekket.

Med lite luft i dekkene blir det vanskeligere å sykle, og det er større risiko for å punktere.

Sykle til skolen?

Tidligere hadde skolene mulighet til å forby sykling til skolen i ordensreglementet.

Dette ble endret i 2018. Skolene kan fortsatt gi anbefalinger om bruk av sykkel. Dette kan for eksempel gjelde bruk av sikkerhetsutstyr eller at elevene skal ta «sykkelprøven».

Disse anbefalingene bør lages i samarbeid med FAU. Det finnes ingen absolutt aldersgrense for når barn bør sykle til skolen. Det vil avhenge av trafikkforholdene, barnets modenhet og sykkelferdigheter.

Trygg Trafikk anbefaler at barn bør være 10-12 år gamle før de sykler alene i trafikken. Det er først da de er modne nok til å håndtere et komplekst trafikkbilde.

Før barna når denne alderen, kan gjerne foreldrene sykle sammen med barnet til skolen. Skolen skal også gjennomføre systematisk og god sykkelopplæring i henhold til læreplanen for kroppsøving.

Sykle til jobben

En helt super måte å komme seg i form på denne våren, er å melde seg på Sykle til jobben-aksjonen. For de som bor og/eller jobber i Lier, så er det gratis å melde seg på.

Sykle til jobben starter onsdag 24. april. Samme dag starter også Aktiv på skoleveien, som skolene i kommunene i Buskerudbyområdet deltar i.

Formålet med kampanjen, som omfatter skoleklasser på 1. til 7. trinn, er bedre helse, gode reisevaner og mindre biltrafikk i området rundt skolene.

Kanskje dette også kan føre til en liten, uformell rivalisering mellom barn og voksne? Hvem gjør det best i Sykle til jobben eller Aktiv på skoleveien?

Det viktigste er uansett å delta. Litt er bedre enn ingenting!

Sykkeldag på Bua

Trenger du litt hjelp med sykkelen, så inviterer Bua Lier på sykkeldag lørdag 27. april fra klokken 11.00 til 14.00. Der hjelper de deg med å fikse, smøre og justere på sykkelen din - helt gratis!

Bua Lier finner du i Verkstedveien 2 i Lierbyen.