Hopp til innhold

Kommunedirektørens forslag til handlingsprogram 2022-2025

Her kan du lese kommunedirektørens forslag til handlingsprogram for årene 2022-2025. Har du innspill til forslaget? Du kan sende dem til oss frem til 22. oktober.

Handlingsprogram 2022-2025 - kommunedirektørens beslutningsgrunnlag (digital versjon)

Handlingsprogram 2022-2025 - kommunedirektørens beslutningsgrunnlag (PDF)

Virksomhetskatalog handlingsprogram 2022-2025 - kommunedirektørens beslutningsgrunnlag (PDF)

Har du innspill til forslaget?

Send dem på e-post til politisksekretariat@lier.kommune.no innen 22. oktober. 

Videre prosess

De politiske partiene i Lier skal nå bruke de neste månedene på å vurdere kommundirektørens forslag og utforme sine egne forslag til handlingsprogram.

Kommunestyret vedtar endelig handlingsprogram for perioden 2022- 2025 i sitt møte 14. desember.