Vet du hva som er Lier kommune sin visjon?

Kommuneplanens samfunnsdel er under revisjon. Det gir anledning til å vurdere behovet for justeringer av visjonen - der nye signaler, vedtak og mål kan fanges opp og innarbeides.

Et diskusjonsnotat er utarbeidet som grunnlag for er uformell forhåndshøring av visjonen - og forståelsen av visjonen. Innspillene gir grunnlag for endringer, som vil innarbeides før samfunnsdelen skal til formell høring før sommeren.

Høringsfrist: 27.04.2018.

Innspill kan sendes til: postmottak@lier.kommune.no

Her kan du lese diskusjonsnotatet