Hopp til innhold

Koronavaksinering høsten 2023

Folkehelseinstituttet anbefaler at personer over 65 år, sykehjemsbeboere, personer i risikogrupper, personer med alvorlig grunnsykdom samt gravide i 2. og 3. trimester tar en ny oppfriskningsdose av koronavaksinen i høst.

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler at følgende grupper tar en ny oppfriskningsdose med koronavaksine før høst- og vintersesongen 2023/2024:

  • Personer i aldersgruppen 65 år og eldre

  • Sykehjemsbeboere

  • Personer i aldersgruppen 18-64 år som inngår i en risikogruppe

  • Ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom

  • Barn 5-11 år med alvorlig grunnsykdom dersom barnets lege vurderer dette som viktig 

  • Gravide i 2. og 3. trimester

Vaksinering med ny oppfriskningsdose til de anbefalte gruppene vil starte opp i starten av oktober 2023. Lier kommune vil da motta en ny vaksinetype som er rettet mot den nyeste varianten av koronaviruset. 

Lier kommune kommer tilbake med mer informasjon om hvordan vaksinasjon med ny oppfriskningsdose for de nevnte risikogruppene skal organiseres.

Koronavaksineringen av de nevnte risikogruppene starter samtidig som influensvaksineringen. Du kan ta vanlig influensavaksine samtidig med en oppfriskningsdose med koronavaksine. 

Bestille vaksinasjonstime hos Lierlegene

Det er mulig å bestille koronavaksine uavhengig av hvor mange doser du har fra før, hvilken alder du har eller om du tilhører risikogruppene som er nevnt over.
 
Du kan da kontakte oss på e-post: vaksine@lier.kommune.no eller på telefon 90 60 45 58. Telefonen er betjent mellom klokken 08.30 - 11.30 og 12.30 - 15.00 på hverdager.  

Lier kommunes koronavaksinasjon foregår hos Lierlegene i Lierbyen. Adressen til Lierlegene er Vestsideveien 13 b, 3400 Lier. Inngangen er på baksiden av det gule stasjonsbygget.

Kontakt oss

Har du spørsmål?

Kontakt oss på e-post vaksine@lier.kommune.no

E-posten er betjent på dagtid på hverdager, men ikke i helg eller på helligdager. 

Du kan også ringe oss på 90 60 45 58. Telefonen er betjent mellom klokken 08.30 - 11.30 og 12.30 - 15.00 på hverdager.  

Medisinske spørsmål må rettes til fastlegen din, og kan ikke besvares av oss på e-post eller telefon.