Kriseteam bistår etter storbrann

To personer er omkommet og rundt 40 er evakuert etter brann på Lierstranda. Kommunens psykososiale kriseteam gir bistand til de berørte.

-Dette er en tragisk hendelse og vi tenker på alle som er berørt. Det viktigste for oss nå er å gi bistand til de som trenger det, sier ordfører Gunn Cecilie Ringdal i Lier kommune.

Kommunens kriseledelse ble varslet ti på ett i natt og ble samlet på Tollboden i Drammen. 18 mennesker trengte midlertidig bosted og ble innlosjert på hotell i området.

-Med så mange berørte er det mange som vil trenge noen å snakke med. Psykososialt kriseteam ble raskt koblet på, og de vil være tilstede i dag og gi bistand videre utover, sier Ringdal.

Brannen er nå under kontroll.

-Kommunen vil også jobbe med praktiske ting som er helt nødvendige nå, slik som å skaffe bolig til de som nå treger det, og bistå de som kan flytte hjem, forteller hun.