Kulturpris til musikkildsjel

Siw Sønstebø (til høyre) får Lier kommunes kulturpris for 2018. Her fotografert i en annen sammenheng med ordfører Gunn Cecilie Ringdal.
Kulturprisen 2018 i Lier går til Siw Sønstebø.

Siw Sønstebø har vært aktiv i Liers musikkliv over mange år og blir tildelt Lier kommunes kulturpris for 2018. Prisen blir delt ut senere i høst.

– Siw har hatt et stort engasjement i mange år, både gjennom sitt daglige virke og i det at hun har vært veldig engasjert i tilbud for barn og unge, sier Frank Yggeseth i grunnskole, barnehage og kulturutvalget til Lierposten.

Les mer om prisen i Lierposten