Kunst på Lierstranda 2019

Kunst på Lierstranda 2019 åpner i slutten av august.
Søndag 25. august klokken 13.00 inviterer Lier kommune og Eidos Eiendomsutvikling til kunståpning og familiedag i Gilhusbukta med nyprodusert kunst, kunstverksteder og aktiviteter.

Første fase av Fjordbyen Lier og Drammen er endelig i gang.

Området fra Brakerøya til Gilhusodden er et av Norges største stedsutviklingsprosjekter.

Containerne, som i fjor huset ulike kunstprosjekter i Fjordparken på Brakerøya, står nå på gressletta ved KID sitt hovedkontor. Utsikten er utover Gilhusbukta, som i fremtiden ikke lenger kommer til å være en bukt, men en kanalby med boliger for fremtidige generasjoner.

Regionale og internasjonale kunstnere

Kunst på Lierstranda vil være der det skjer, så vi har i år flyttet våre kunstcontainere til Gilhusbukta.  Regionale og internasjonale kunstnere er med og har produsert kunstverk og prosjekter spesielt for vår arena og stedet. Flere av årets prosjekter blir til i løpet av prosjektperioden, noen i samarbeide med lokale skoler og skoleelever.

- Vi tar utgangspunkt i regionalt forankrede kunstmiljøer med et engasjement for å arbeide stedsspesifikt og relasjonelt med omgivelser og befolking» sier kurator og prosjektleder Nina Guzman Toft.

Møteplass og kunstarena

- Kunst-containerparken er første leddet for å etablere en møteplass og kunstarena her i årene fremover mens planene for Fjordbyen legges. Kunstnere kan utfordre oss til å ta tak i utfordringer og problemstillinger i fasen vi nå skal inn i – kunst handler ikke nødvendigvis om å estetisere og forskjønne, men kan hjelpe oss å for å reflektere over fremtidens utfordringer, sier Guzman Toft.

Innflytting i 2024

- Vi har nå kommet langt med utfyllingen av Gilhusbukta, som er et stort miljøoppryddings-prosjekt der vi benytter oss av teknologi som fremskynder byggestart med 60 år, sier prosjektutvikler Geir Hagehaugen fra Eidos.

- Det er fjernet forurensninger på sjøbunn, drenert for fremskynding av setningsprosessen og fylt opp med rene steinmasser. Det forventes oppstart av de første boligene i 2024, forteller Hagehaugen.

Les mer om kunst- og familiedagen her