Hopp til innhold

Kurs for pårørende til personer med demens

Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demens. Kurset starter i mars 2023 og har fire samlinger.

Hver samling hos pårørendeskolen tar opp et nytt tema som er relevant for deg som pårørende, og du møter personer med kompetanse på demenssykdom.

Temaene er sykdomslære, kommunikasjon og samhandling, pasient- og brukerrettigheter, pårørendes opplevelse og informasjon om kommunens tjenestetilbud. 

Gjennom faglige forelensinger og plenum- og gruppesamtaler får du kunnskap om demens og innsikt i hvilke følger sykdommen kan ha for personen med demens, deg som pårørende og øvrig familie. 

Praktisk informasjon

Kurset er delt opp i fire samlinger fra klokken 18.00-21.00 på følgende datoer:

  • torsdag 9. mars 2023
  • torsdag 16. mars 2023
  • torsdag 23. mars 2023
  • torsdag 30. mars 2023

Personen du kjenner med demens kan enten bo hjemme eller på institusjon.

Kurset avholdes på Fosshagen ressurssenter, og koster 200 kroner per deltaker. Det koster 100 kroner per ekstra familiedeltaker.

Påmelding

Påmeldingsfristen er 28. februar 2023.

For påmelding eller nærmere opplysninger om pårørendeskolen kan du ta kontakt med demensveileder Anja Hoff på telefon 40804026 eller e-post: anja.hoff@lier.kommune.no