Sveinung Kvamme blir ny kommunalsjef i Lier

Lier kommune har ansatt Sveinung Kvamme som kommunalsjef for organisasjon og utvikling.

Kvamme kommer fra tilsvarende kommunalsjefstilling i Røyken kommune.

Lier kommunes nye kommunalsjef har jobbet i Røyken kommune siden 2011. Her var Kvamme blant annet enhetsleder og stabsjef, før han ble kommunalsjef for HR, IKT og utvikling i 2016.

 

- Verdifull kompetanse

-Vi er veldig glade for at Sveinung kommer til oss i Lier, han var i konkurranse med mange sterke søkere. Han har verdifull kompetanse på områder som er sentrale for oss fremover, sier rådmann Bente Gravdal. 

Kommunalsjefstillingen hadde 41 søkere.

Den nye kommunalsjefen tar over for Sikke Næsheim som nå er kommunalsjef for steds- og samfunnsutvikling i Lier. Kvamme har en mastergrad i ledelse, rettsvitenskap og internasjonal rett, og sitter blant annet i styret til VIVA IKS.

- Gode tjenester til innbyggerne

-Lier kommune er en attraktiv arbeidsplass med mange dyktige medarbeidere, som jeg gleder meg til å bli kjent med.  Jeg ser frem til å bli en del av laget som skal fortsette å utvikle Lier kommune, slik at vi også i fremtiden leverer gode tjenester til innbyggerne, næringsliv og andre aktører.

Som kommunalsjef for organisasjon og utvikling i Lier kommune får Kvamme overordnet ansvar for stabsområdene økonomi, HR  og innbyggerservice.

Blant kommunalsjefens ansvarsområder ligger også politisk sekretariat, IKT og kemner, samt en nyopprettet utviklingsenhet med ansvar for digitalisering, kvalitet og organisasjonsutvikling.