Hopp til innhold

Kvikkleirefunn på Stoppen må utredes videre

Etter en lovpålagt, uavhengig kvalitetssikring av rapporten om kvikkleirefunn i området Stoppen-Hasselbakken/Lian-Nøste-Høvik, er det avdekket avvik i rapporten fra Norconsult. Disse må avklares, og de faktiske forholdene i området skal sjekkes ut. Informasjonsmøtet for innbyggere 31. januar er utsatt inntil videre.

Det er planer om å bygge idrettshall og tennishall ved Stoppen idrettspark, tidligere Lier stadion. Lier kommune har i den forbindelse engasjert Norconsult for å vurdere om tomten er egnet til utbygging, og samtidig undersøke om det er kvikkleire på tiltaksområdet.

I sin rapport fra november 2022 kan Norconsult bekrefte at det er funnet kvikkleire i idrettsparken.  

Den 25. januar 2023 mottok Lier kommune kontrollskjema for uavhengig kvalitetssikring fra Rambøll på rapporten Norconsult har utarbeidet. Denne kvalitetssikringen avdekker avvik i Norconsults rapport. Det vil derfor pågå et arbeid med å gjennomgå rapporten slik at den kan godkjennes.

Det betyr at Norconsults rapport per dags dato ikke er godkjent. Hvilken betydning dette får for innbyggere i området og byggeprosjekter på Stoppen kan ikke kommunen si noe om før vi får den endelige rapporten.  

Informasjonsmøte utsatt

Det planlagte informasjonsmøtet for innbyggere 31. januar må utsettes. Vi kommer tilbake med mer informasjon når godkjent rapport foreligger.  

Spørsmål kan rettes på e-post til beredskapssjef Morten Egeberg. E-post: postmottak@lier.kommune.no