Hopp til innhold

Nå er det mulig å søke på legater for 2022

Lier kommune har som vanlig to legater for ungdom under utdanning. Fristen for søknad er 10. januar.

Om legatene

Er du under 25 år og fra Lier, kan du søke om støtte til utdanning fra to legater i Lier kommune.

Kommunen disponerer følgende legater:

Andreas Nilsen Fjeld og hustrus legat

I henhold til statuttene: Dele ut midler til ungdom innen praktiske yrkesbetonte fag.

Kristen O. Jensens legat

I henhold til statuttene: Midlene deles ut til ungdom som tar høyere utdanning innen hagebruk og jordbruk.

Dette legatet er en god mulighet for studenter innen hagebruk, jordbruk, naturvitenskaplige studier eller annen relevant utdanning innenfor dette feltet til å søke om ekstra studiemidler. Eksempelvis gartnerskole, jordbruksskole, Høgskolen på Ås, NTNU eller annen relevant høyskole i Norge eller utlandet.

Søknadsskjema

Søknadsfristen er 10. januar 2022.

Søknadsskjema

Søknader på legatene sendes: Lier kommune, postboks 205, 3401 Lier. Alternativt på e-post til: postmottak@lier.kommune.no.