Legger ned Hundremeterskogen

Lier kommune legger ned avdelingen Hundremeterskogen ved Hallingstad skole etter bekymringer for elevenes læring over lang tid. Hundremeterskogen er en tilrettelagt avdeling for elever med særskilte behov. Elevene overføres gradvis til miljøverkstedene ved Hennummarka og Tranby skoler.

Avdelingen Hundremeterskogen ligger ved Hallingstad skole, men har vært administrativt underlagt Tranby skole fra 1. januar 2021.

- Vi har iverksatt flere tiltak ved Hundremeterskogen gjennom det siste året, men tiltakene har ikke hatt ønsket virkning. Elevene får ikke det læringstilbudet de trenger og har krav på. I tillegg har det vært store utfordringer rundt arbeidsmiljøet på avdelingen. Derfor er det nå tatt en beslutning om å legge ned Hundremeterskogen, sier Kari-Ann Dale, kommunalsjef for oppvekst.

En prosjektgruppe har jobbet med å se på strukturen ved forsterkede enheter i lierskolen, og spesielt Hundremeterskogen. Prosjektgruppen har bestått av ledelsen ved Hennummarka og Tranby skoler, kommunalsjef for oppvekst, hovedtillitsvalgte i Utdanningsforbundet og Fagforbundet, leder for PPT-tjenesten i Lier kommune samt to eksterne konsulenter.

-  Prosjektgruppen har konkludert med at nedleggelse av Hundremeterskogen, og overføring av elevene til miljøverkstedene ved Hennummarka og Tranby skole, er den beste løsningen for å gi elevene et godt pedagogisk tilbud, sier Anette Fossnes, rektor ved Hundremeterskogen og Tranby skole.

Frem mot sommeren blir elevene gradvis overført fra Hundremeterskogen til miljøverkstedene ved de to nevnte skolene.

- Miljøverkstedene er etablerte tilrettelagte avdelinger med høy faglig kvalitet. Her får elevene både den inkludering og det pedagogiske tilbudet de skal ha, sier Anette Fossnes.

Overføringen av elevene fra Hundremeterskogen skal skje i samspill og tett dialog med foreldre og foresatte. Elevene vil få tilbud om et ekstra år i grunnskolen for å kompensere for et mangelfullt tilbud.

Onsdag 14. april var det foreldremøte der de ble orientert om endringen.

-  Vi skal bruke god tid på overføringen og tilvenning for elevene, sier Kari-Ann Dale.