Lier på topp 10 i «Kommune-NM»

Hvert år rangerer NHO de økonomiske prestasjonene og rammebetingelsene for næringslivet i norske kommuner. I år kommer Lier på en 10. plass.

Kommune-NM måler kommunenes økonomiske bærekraft og potensiale for vekst. Sånn sett kan en si at kåringen også måler attraktivitet for næringslivet, skriver Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) om kåringen.

I årets Kommune-NM kommer Lier kommune på tiende plass blant aller landets kommuner.

Ordfører Gunn Cecilie Ringdal er godt fornøyd med plasseringen.

- I en krevende tid med høyere arbeidsledighet er det viktig at vi legger til rette for trygge arbeidsplasser. Denne målingen viser at Lier har et solid grunnlag for fremtiden, sier hun.

Fremtidens arbeidsplasser

Ifølge NHO har kommuner som rangeres høyt i Kommune-NM gjerne høy yrkesdeltakelse, høy andel private jobber, en kompetent arbeidsstyrke, høy næringsvariasjon og god kommuneøkonomi.

- Vi fortsetter vårt arbeid med å legge til rette for fremtidens arbeidsplasser, sier ordføreren.

Offisielle statistikker

Kommune-NM 2020 dekker fem temaområder: Næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommuneøkonomi. Kommune-NM er basert på data fra offisielle statistikker. Årets kåring er basert på tall for 2019.

Her kan du sjekke resultatene for alle de norske kommunene og lese hovedrapporten om Kommune-NM