Lier kommune er kåret til Norges beste friluftslivskommune i 2015, foran Stavanger kommune og Evenes kommune, som sikret seg 2. og 3 plassen i finalen.

Friluftslivets år 2015 har ført til ny deltakerrekord med hele 56 kommuner i konkurransen om tittelen «Årets friluftslivskommune 2015», og tre kommuner, Evenes, Lier og Stavanger, sto i igjen i finalen. 

- Vi er kjempestolte og glade for kåringen, og deler prisen med alle våre gode samarbeidspartnere og bidragsyter, og med hele Liers befolkning som benytter seg av de mange friluftslivsmulighetene i Lier, sier kultursjef i Lier kommune, Ingeborg Rivelsrud.

Aktiv i friluft: Lier kommune har lagt til rette for mange friluftsaktiviteter i friluftslivets år.

Lier ble annonsert som vinner på Erfaringskonferansen for Friluftslivet 2015 på Oppdal 1. desember. Prisutdeler var Ellen Hambro i Miljødirektoratet, og det ble Lier kommune som nå kan smykke seg med den gjeve tittelen Årets friluftslivskommune 2015.

Juryen hatt en utfordrende jobb med å plukke ut de tre finalistene, og understreket at det var svært mange sterke kandidater blant de 56 kommunene som deltok.

- Det er et imponerende stykke arbeid som gjøres for friluftslivet i mange kommuner. Denne konkurransen ble skikkelig tett og spennende, sa leder av juryen og styreleder i Norsk Friluftsliv, Dag Kaas.

- Lier, Stavanger og Evenes er tre kommuner som har vært ekstra aktive i forbindelse med Friluftslivets år 2015. De har en bevisst satsing på friluftsliv, som helt tydelig preger måten kommunene tenker på. Dette ser vi både gjennom plandokumenter, egne tiltak og samarbeid med friluftslivsorganisasjonene, sier Kaas.

Juryens vurdering 

Juryen om vinneren Lier kommune: «Kommunen har brukt Friluftslivets år 2015 som en døråpner for friluftslivsaktiviteter og har gjennomført flere titalls arrangementer under fanen FÅ15. Disse har skapt stort engasjement i kommunen med gjentakende interesse og oppmøte. Blant annet ordførerens tur i mai som samlet 200 deltakere.

Utover to årsverk som jobber med friluftsliv har kommunen bevilget et halvt årsverk ekstraordinært til FÅ15. Kommunen lykkes i å synliggjøre mulighetene for friluftsliv gjennom flere ulike kanaler, særlig etablering av egen nettside for naturopplevelser.

I forbindelse med kåringen av kommunens flotteste friluftsområde fikk innbyggerne samtidig mulighet til å komme med ønsker og innspill for de ulike friluftsområdene – informasjon kommunen bevisst vil bruke i sitt videre arbeid for å være en attraktiv friluftslivkommune.

Det har vært jobbet aktivt med informasjon om friluftsaktiviteter for barn i skole og barnehage og iverksatt arrangementer rettet mot denne målgruppen. Kommunen samarbeider tett med lokale og regionale friluftslivsorganisasjoner. Dette gode samarbeidet og satsingen på friluftsliv vil fortsette i 2016, med videreutvikling av tiltak.»

Arrangeres for fjerde gang

Dette er fjerde gang konkurransen om tittelen «Årets friluftslivskommune» arrangeres i regi av Norsk Friluftsliv og Friluftsrådenes Landsforbund.  Formålet med konkurransen er å få økt fokus på friluftsliv og inspirere kommunene til større innsats for friluftslivet. For å kunne være med i konkurransen måtte kommunen først ha gjort vedtak om å bli en Friluftslivets år kommune, noe som hele 123 kommuner gjorde i 2015.

Juryen bestod av Berit Lein fra Miljødirektoratet, Steinar Saghaug fra Friluftsrådenes Landsforbund, Helene Bugge fra Bad, Park og Idrett, Dag Kaas fra Norsk Friluftsliv (leder av juryen) og Steinar Storelv fra KS.