Lier løftet seg opp til 17. plass på Kommunebarometeret

Hegg skole og Lier kulturscene i ett og samme bygg.
Grunnskole er et av de områdene der Lier kommune scorer best på i Kommunebarometeret 2019, som er utarbeidet av Kommunal Rapport.
Lier kommune har løftet seg bra opp på Kommunebarometeret for 2019, og ligger på 17. plass av landets 422 kommuner. Det er den beste plasseringen for Lier i Kommunebarometerets historie!

Første gang Kommunebarometeret ble presentert av Kommunal Rapport var i 2010. 2019-versjonen inkluderer 151 ulike nøkkeltall innen 12 forskjellige kategorier.

Nestbest i Buskerud

Lier kommune har aldri vært høyere på Kommunebarometeret enn årets 17. plass på landsbasis på tabellen som er justert økonomiske forutsetninger.

I 2017 var Lier på 22. plass, mens i fjor havnet kommunen på 45. plass. Årets byks gjør at Lier kommune nå er nummer to i Buskerud, kun slått av Nes kommune, som er på 13. plass.

I 2019 får Lier kommune best rangering på disse områdene, målt etter indikatorene fra Kommunal Rapport: Grunnskole, barnevern, helse, miljø/ressurser og kostnadsnivå.

Ordfører Gunn Cecilie Ringdal.

Stolt ordfører

Lier-ordfører Gunn Cecilie Ringdal har ledet politikerne i kommunestyret gjennom en fireårsperiode og legger ikke skjul på at hun er svært tilfreds med det gode resultatet i Kommunebarometeret.

- Jeg er selvfølgelig veldig stolt av at Lier gjør det så bra i denne målingen. Først og fremst er jeg glad for at vi leverer gode tjenester på de viktigste områdene, som skole og omsorg. Jeg er i tillegg veldig stolt av flinke ansatte som gjør at Lier kommune leverer godt.

Hun understreker:

- Vi må se på dette som en mulighet til å gjøre det enda bedre i fremtiden. Grønne Lier har alle muligheter, med engasjerte innbyggere, dyktig næringsliv og sentral plassering, fremhever Gunn Cecilie Ringdal.

- Dette kan vi være stolte av

Fungerende rådmann Sveinung Kvamme er naturlig nok fornøyd og stolt over at kommunen hevder seg så høyt på en nasjonal liste som Kommunebarometeret.

- Dette er en svært god måling for Lier. Først og fremst er det bra for innbyggerne våre at vi scorer så bra. Så er det en anerkjennelse av det gode arbeidet som gjøres av medarbeiderne i Lier kommune. Dette viser at Lier kommune gjennomgående leverer effektive og gode tjenester, sier Sveinung Kvamme (bildet).

Dette måles i kommunebarometeret

Kommunebarometeret er en årlig rangering av alle kommuner i Norge, foretatt av Kommunal Rapport på bakgrunn av offentlig tilgjengelig data.

Litt forenklet kan man si at Kommunal Rapport måler Norges beste kommune basert på disse parameterne. Barometeret måler hvordan kommunene drives, blant annet på områder som grunnskole, helse, pleie og omsorg og økonomi.

Barometeret rangerer kommunene i Norge basert på nøkkeltall innenfor disse sektorene:

 • Barnehage (10 % vekt i barometeret)
 • Barnevern (10 %)
 • Grunnskole (20 %)
 • Helse (7,5 %)
 • Kostnadsnivå (5 %)
 • Kultur (2,5 %)
 • Miljø og ressurser (2,5 %)
 • Pleie og omsorg (20 %)
 • Saksbehandling (2,5 %)
 • Sosialtjeneste (7,5 %)
 • Vann, avløp og renovasjon (2,5 %)
 • Økonomi (10 %)

Her finner du hele Kommunebarometeret for 2019: https://kommunal-rapport.no/kommunebarometeret/2019/07/kommunebarometeret-2019-totaltabellen